Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh làm việc với huyện Chợ Lách trong việc thực hiện các tiêu chí xã, huyện nông thôn mới

Ngày đăng bài: 26/06/2018 | Tác giả: Thái Hòa

Vừa qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã tổ chức các đoàn đến làm việc với một số phòng, ban ngành, đoàn thể huyện như: Văn phòng Điều phối nông thôn mới, các Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính Kế hoạch, Văn hóa và Thông tin, Tài nguyên và Môi trường, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện để đánh giá hoạt động, tiến độ và hiệu quả công việc của các đơn vị trong công tác triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Chợ Lách. Nhằm cung cấp thông tin cho Hội đồng tư vấn, giám định xã hội Đề án xây dựng huyện Chợ Lách đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 (Hội đồng Tư vấn).

Quang cảnh buổi làm việc của Hội đồng tư vấn tỉnh với Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện Chợ Lách. (Ảnh: Thái Hòa)

Đoàn làm việc do ông Nguyễn Quốc Bảo - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn làm Trưởng đoàn; các thành viên Hội đồng Tư vấn, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh; tiếp và làm việc với đoàn là đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Chợ Lách, Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện; lãnh đạo và chuyên viên phụ trách của các phòng chuyên môn, ban ngành, đoàn thể huyện.

Sau khi đại diện các phòng chuyên môn, ban ngành, đoàn thể huyện báo cáo về tiến độ, kết quả trong quá trình thực hiện, bên cạnh những kết quả đạt được: sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của các ngành, các cấp; công tác phối hợp giữa các ngành, đoàn thể trong tuyên truyền vận động ngày càng tốt hơn và phát huy được hiệu quả; nhận thức của phần lớn người dân ngày càng được nâng lên, sẵn sàng tham gia cùng địa phương đóng góp công sức, tiền của vào các công trình trong xây dựng nông thôn mới. Dù vậy, chương trình xây dựng nông thôn mới ở huyện Chợ Lách vẫn còn không ít khó khăn, cần có giải pháp tháo gỡ trong thời gian tới.

Nhân sự của Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện đang thiếu so với chỉ tiêu biên chế được giao (do cán bộ nghĩ hưu và chuyển công tác), viên chức Văn phòng kiêm nhiệm nhiều công việc, ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng trong công tác tham mưu, giúp việc cho Ban Chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu Quốc gia huyện giai đoạn 2016 - 2020 (Ban Chỉ đạo) và hỗ trợ các xã.

Còn một bộ phận người dân chưa chấp hành tốt pháp luật bảo vệ môi trường, chưa tự nguyện xóa cầu tiêu ao cá và xây dựng hố xí hợp vệ sinh, các cơ sở kinh doanh, hộ dân chăn nuôi chưa đầu tư hệ thống xử lý chất thải và chưa thực hiện thủ tục về bảo vệ môi trường theo quy định; công tác thu gom và xử lý chất thải sinh hoạt còn nhiều bất cập do thiếu kinh phí, trang thiết bị thu gom chuyên dùng, diện tích các bãi rác quá nhỏ dẫn đến quá tải.

Công tác giải phóng mặt bằng ở một vài công trình đôi lúc gặp khó khăn do không thống nhất chi phí giải phóng. Công tác huy động vốn trong nhân dân để đối ứng vốn nhà nước gặp khó, chưa thu đạt theo tỷ lệ quy định.

Công tác vận động người dân tham gia các mô hình kinh tế tập thể, nhất là tham gia vào Hợp tác xã còn khó khăn để đạt 10% số hộ dân sản xuất. Các hợp đồng đầu vào, đầu ra với doanh nghiệp chưa mang lại lợi nhuận nhiều cho người nông dân.

Hạ tầng giao thông của huyện Chợ Lách từng bước được đầu tư xây dựng, nhằm phục vụ tốt nhu cầu vận chuyển hàng hóa và đi lại của người dân. (Ảnh: Thái Hòa)

Cơ sở, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn được đầu tư cơ bản nhưng chưa thực sự đồng bộ. Chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế và đi lại, sinh hoạt của người dân nông thôn. Do hệ thống sông rạch chằng chịt, mặt đất hiện trạng thấp và nền đất yếu cần tốn nhiều kinh phí để gia cố nền hạ, nâng cấp mặt bằng và xây dựng hệ thống cầu, cống.

Thành viên Ban Chỉ đạo huyện chỉ chú trọng đến việc hỗ trợ các xã trong xây dựng nông thôn mới, chưa quan tâm đúng mức đến việc thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới.

Ông Nguyễn Quốc Bảo - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Chủ tịch Hội đồng tư vấn trao đổi giải pháp thực hiện Đề án xây dựng huyện nông thôn mới Chợ Lách. (Ảnh: Thái Hòa)

Theo ông Nguyễn Quốc Bảo - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh, Chủ tịch Hội đồng tư vấn, trước tiên lãnh đạo huyện Chợ Lách cần thực hiện đúng quy định về tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm của viên chức chuyên trách Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện, phát huy hơn nữa vai trò thành viên kiêm nhiệm (thủ trưởng các phòng) để hỗ trợ công tác tham mưu, giúp việc cho Ban Chỉ đạo huyện theo đúng quy định về chuyên môn. Phối hợp các đơn vị có liên quan tham mưu ban hành quyết định phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo và phân công thành viên Ban Chỉ đạo huyện phụ trách xã. Tham mưu kế hoạch thực hiện 9 tiêu chí huyện nông thôn mới để triển khai song song cùng lúc với việc hỗ trợ các xã hoàn thành 19 tiêu chí, tránh trình trạng các xã đã đạt 19 tiêu chí và được công nhận xã nông thôn mới trong khi các tiêu chí huyện chưa đạt vào năm 2020.

Các phòng, ban huyện cần có kế hoạch cụ thể hóa các nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo huyện phân công theo chuyên môn để triển khai xuống các xã, tăng cường công tác phối hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện trong công tác tham mưu, giúp việc kịp thời báo cáo kết quả, những khó khăn, vướng mắc về Ban chỉ đạo huyện, tỉnh để có giải pháp tháo gỡ.

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với đặc điểm, tín ngưỡng, tôn giáo của người dân địa phương nhằm thay đổi nhận thức, từ đó thấy được vai trò chủ thể của mình trong Chương trình xây dựng nông thôn mới thông qua việc tham gia vào các mô hình kinh tế tập thể, Tổ hợp tác, Hợp tác xã, tích cực bảo vệ môi trường, xây dựng gia đình 5 không 3 sạch, xóa cầu tiêu ao cá, hưởng ứng các phong trào thi đua "cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" và tham gia góp công sức, tiền của, đất đai, hoa màu để thực hiện các công trình trên địa bàn, mà chính mình là người thụ hưởng, đúng với phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng" của Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Nhà văn hóa các xã trên địa bàn huyện Chợ Lách từng bước được đầu tư xây dựng khang trang. (Ảnh: Thái Hòa)

Ban Chỉ đạo huyện cần đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong việc thu gom và xử lý chất thải sinh hoạt trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, trước mắt cần mở rộng diện tích các bãi rác hiện có, lên phương án xử lý đảm bảo môi trường không bị ô nhiễm. Trang bị các xe thu gom rác chuyên dùng và đầu tư lò đốt rác hợp vệ sinh.

Huyện cần đề xuất và phối hợp với các cơ quan cấp tỉnh tổ chức các lớp tập huấn theo nhu cầu địa phương như nâng cao trình độ nhận thức, năng lực của các cơ quan chức năng và đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, đặc biệt là cán bộ cấp xã. Các lớp tập huấn kỹ thuật, áp dụng thành tựu tiên tiến của khoa học - kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất, sơ chế sau thu hoạch,… đào tạo nghề, hướng dẫn, giới thiệu việc làm theo nhu cầu của người dân.

Đồng thời, huyện Chợ Lách cần phối hợp với các ngành chức năng, xây dựng và hoàn thiện Đề án nông dân làm du lịch dựa vào thế mạnh, nét đặc trưng của vùng đất được mệnh danh là "vương quốc cây trái" và "con đường hoa kiểng - cây giống" để tạo điểm nhấn thu hút khách thăm quan trong phát triển du lịch sinh thái miệt vườn, góp phần giải quyết việc làm, giải tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo và nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn.