Phụ nữ Giồng Trôm tập trung phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững

Ngày đăng bài: 20/07/2018 | Tác giả: Minh Mừng

Năm 2018, huyện Giồng Trôm phấn đấu giảm từ 1,5% đến 2% hộ nghèo, hỗ trợ thực hiện các mô hình giảm nghèo, đề án đa dạng sinh kế thoát nghèo bền vững và tăng cường công tác xuất khẩu lao động. Theo đó, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện đã và đang tham gia thực hiện với nhiều mô hình hay giúp hội viên, phụ nữ nghèo, khó khăn làm kinh tế, tăng thu nhập. Các hoạt động hướng đến mục tiêu tạo chuyển biến mới về chất lượng, hiệu quả vận động phụ nữ phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững.

Nhiều hội viên phụ nữ được vay vốn để đầu tư phát triển kinh tế. (Ảnh: Minh Mừng)

Theo bà Phạm Thị Thu Trang - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện, toàn huyện hiện có 5.457 hộ nghèo chiếm 10,54%, trong đó hộ nghèo do phụ nữ làm chủ 1.170 hộ chiếm 39,86% trong tổng số hộ nghèo toàn huyện. Ngay từ đầu năm 2018, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Giồng Trôm đã xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp giúp phụ nữ nghèo thoát nghèo bền vững. Hiện tại, các cấp Hội đang vận động giúp đỡ hộ nghèo do phụ nữ làm chủ có điều kiện thoát nghèo bằng nhiều hình thức phong phú như: hỗ trợ vay vốn, dạy nghề, giới thiệu việc làm, tập huấn khoa học kỹ thuật,...

Đồng thời, các cơ sở Hội trong huyện duy trì và phát triển phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình. Trong 6 tháng đầu năm 2018, Hội Phụ nữ huyện và cấp xã đã vận động 603 chị khá, giàu giúp 416 chị có hoàn cảnh khó khăn với nhiều hình thức, số tiền hơn 500 triệu đồng. Duy trì 468 tổ hụi tương trợ hàng tháng xoay vòng giúp chị em có thêm vốn sản xuất, mỗi chị được giúp từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng.

Bà Phạm Thị Thu Trang cho biết, thực hiện đề án đa dạng sinh kế thoát nghèo bền vững, trong 6 tháng đầu năm Hội LHPN huyện đã vận động 230 hộ tham gia đề án, dự kiến đến cuối năm sẽ có hơn 50% số hộ tham gia thoát nghèo. Công tác giảm nghèo chú trọng vào việc vận động hội viên, phụ nữ tham gia vào các mô hình tổ hợp tác, tổ liên kết sản xuất, tư vấn giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động, góp phần giải quyết việc làm cho lao động nữ tại địa phương. Hội LHPN huyện đã phối hợp mở 06 lớp dạy nghề may công nghiệp, đan ghế, giỏ xách nhựa, nấu ăn cho 146 lao động ở các xã Lương Quới, Bình Thành, Hưng Lễ, Thạnh Phú Đông, Tân Lợi Thạnh và Lương Hòa; đưa 07 chị tập huấn khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh tại tỉnh.

Xác định xuất khẩu lao động là một trong những giải pháp hiệu quả để giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người lao động, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội. Do vậy, trong 6 tháng đầu năm 2018, Hội LHPN huyện đã tổ chức 04 buổi tư vấn về xuất khẩu lao động cho 170 người, giới thiệu 53 lao động là con em của hội viên phụ nữ học tiếng Nhật để tham gia xuất khẩu lao động.

Ngoài ra, Hội LHPN huyện còn phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội kiểm tra, đối chiếu việc quản lý sử dụng vốn vay, xử lý nợ ở khắp 22 xã, thị trấn. Vốn tín dụng Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đang quản lý gần 3.900 thành viên vay, (hơn 1.000 thành viên là hộ nghèo) với tổng dư nợ hơn 17,55 tỷ đồng, để xây dựng nhà vệ sinh, hồ chứa nước, buôn bán nhỏ, chăn nuôi, phát triển kinh tế,…

Có thể thấy, từ những hoạt động cụ thể, thiết thực và sự chủ động của Hội LHPN huyện và Hội LHPN các xã, thị trấn trong phong trào phát triển kinh tế, không chỉ thay đổi cách nghĩ, cách làm mà còn phát huy khả năng sáng tạo của mỗi hội viên trong sản xuất kinh doanh, giúp nhiều hội viên thoát nghèo bền vững, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM trên địa bàn huyện.