Hội nghị nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2018

Ngày đăng bài: 30/08/2018 | Tác giả: Thành Tân

Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2018, phương hướng thực hiện 6 tháng cuối năm và định hướng đến năm 2020. Đại biểu lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh, lãnh đạo và cán bộ chuyên trách Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới các huyện, thành phố và cán bộ phụ trách nông thôn mới 147 xã trong tỉnh về dự.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Thành Tân)

Theo báo cáo của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh, 6 tháng đầu năm 2018 toàn tỉnh đã tổ chức lễ công bố 3 xã: Bình Thành (Giồng Trôm), Mỹ Hòa (Ba Tri), An Nhơn (Thạnh Phú) đạt chuẩn xã nông thôn mới. Tính đến cuối tháng 6 năm 2018, toàn tỉnh có 24 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 12 xã đạt 15-18 tiêu chí, 58 xã đạt 10-14 tiêu chí, 53 xã đạt 5-9 tiêu chí và không có xã đạt dưới 5 tiêu chí. Trung bình đạt tiêu chí trên xã là 11,66 tiêu chí, tăng 0,43 tiêu chí so với đầu năm 2018.

Tổng nguồn vốn huy động thực hiện xây dựng nông thôn mới trong 6 tháng đầu năm 2018 là 351,693 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương 5,758 tỷ đồng; ngân sách địa phương (tỉnh, huyện, xã) 114,609 tỷ đồng; vốn dân đóng góp 60,443 tỷ đồng (bao gồm: ngày công lao động, đất đai, hoa màu, vật kiến trúc,… quy đổi thành tiền); vốn khác trên 87 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" tỉnh Bến Tre giai đoạn 2018 - 2020 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề cương Đề án, phê duyệt kinh phí thực hiện Đề án năm 2018 và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng Đề án giai đoạn 2018-2020. Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh đang phối hợp với đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện các bước tiếp theo để xây dựng Đề án, hoàn thành đúng tiến độ theo Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Lê Văn Trung - Phó Chánh Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh báo cáo tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm 2018. (Ảnh: Thành Tân)

Để đạt được kết quả trên, công tác tuyên truyền luôn được tỉnh xem là giải pháp then chốt, quan trọng, nhằm nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành động của người dân, thực hiện đúng phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng". Từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh đã phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền năm 2018, phát hành trên 1.000 quyển sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí nông thôn mới tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016-2020, đăng tải nhiều tin, bài, văn bản chỉ đạo điều hành liên quan Chương trình trên Cổng thông tin điện tử Nông thôn mới Bến Tre.

Đồng thời, công tác tuyên truyền tiếp tục được các ngành, các cấp quan tâm, thực hiện đi vào chiều sâu, đổi mới nội dung, hình thức ngày càng đa dạng, phong phú. Nhờ đó, các mục tiêu, chủ trương xây dựng nông thôn mới ở các cấp luôn được triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt và xuyên suốt đến với từng cơ quan, đơn vị và hơn hết đến với từng hộ gia đình ở nông thôn.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh, tiến độ xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2018 còn chậm so với yêu cầu đề ra. Các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vẫn chưa thực hiện hoàn thiện các chỉ tiêu, tiêu chí còn nợ và việc nâng chất các tiêu chí sụt giảm so với Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 còn chậm. Công tác tuyên truyền mặc dù đã được quan tâm thực hiện nhưng phần lớn các xã chưa phát huy được phong trào xây dựng nông thôn mới trong cộng đồng dân cư. Vẫn còn tồn tại một bộ phận người dân chưa thấy được vai trò chủ thể của mình trong việc xây dựng nông thôn mới. Các hình thức kinh tế hợp tác tại các xã chưa được phát huy, nhiều HTX được thành lập nhưng hoạt động chưa thật sự hiệu quả, chưa đủ quy mô hoặc chưa có hợp đồng đầu ra ổn định.

Bà Trần Thị Bé Nhân - Đại tá, Phó Giám đốc Công an tỉnh triển khai một số giải pháp đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. (Ảnh: Thành Tân)

Tại hội nghị, đại diện Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh và Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh đã triển khai nhiều nội dung, giải pháp thực hiện Đề án giao thông nông thôn; Đề án thực hiện tiêu chí Môi trường và An toàn thực phẩm (khi được UBND tỉnh phê duyệt); Tiêu chí Quốc phòng và An ninh và Tiêu chí Thu nhập để đạt mục tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X là đến năm 2020, 100% số xã trên địa bàn tỉnh phải thực hiện đạt 4 tiêu chí "cứng": Giao thông, Thu nhập, Môi trường và An toàn thực phẩm, Quốc phòng và An ninh.  

Ông Cao Minh Đức - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh kết luận hội nghị. (Ảnh: Thành Tân)

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Cao Minh Đức - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh đề nghị Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới các huyện, thành phố và các địa phương quan tâm đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn phụ trách. Đặc biệt, huyện Chợ Lách và thành phố Bến Tre phải tăng tốc để đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đến năm 2020, huyện Chợ Lách đạt chuẩn huyện nông thôn mới và thành phố Bến Tre hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, các địa phương khác cũng tập trung thực hiện để đạt chỉ tiêu 50 xã đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2020 theo Quyết định 1865/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh đề nghị các địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là tập trung tuyên truyền giải pháp thực hiện 4 tiêu chí "cứng" để đảm bảo đến năm 2020, 100% xã đạt tiêu chí Giao thông; Thu nhập; Môi trường và An toàn thực phẩm; Quốc phòng và An ninh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Bên cạnh đó, ông Cao Minh Đức cũng nhắc nhở các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017, 2018 khẩn trương hoàn chỉnh các tiêu chí để đề nghị sở, ngành tỉnh phụ trách thẩm định công nhận, đồng thời thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ các công trình. Đối với các xã đã thực hiện đạt 19 tiêu chí, sớm hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị để Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh tổng hợp, trình Ban Chỉ đạo tỉnh xem xét công nhận.