Bình Đại tập trung phát triển toàn diện giáo dục và đào tạo

Ngày đăng bài: 12/09/2018 | Tác giả: Tuyết Mai

Theo nhận định của ngành Giáo dục huyện Bình Đại, thời gian qua, cơ sở vật chất trường lớp trên địa bàn huyện vẫn còn khó khăn, chưa đáp ứng điều kiện để mở rộng quy mô giáo dục mầm non. Các trang thiết bị dạy học xuống cấp, chưa trang bị đồng bộ. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia ở các cấp học đạt thấp so với mục tiêu đề ra. Tình hình biên chế ở cấp học mầm non tiếp tục gặp khó khăn khi thực hiện theo quy định hiện hành. Một số ít giáo viên năng lực chuyên môn chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Năng lực một số cán bộ quản lý còn hạn chế nên gặp khó khăn, lúng túng trong việc thực hiện chức năng quản lý, điều hành. Một số nơi chưa đảm bảo yêu cầu công khai, dân chủ trong công tác quản lý, điều hành dẫn đến tình trạng có đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp. Tình hình dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường tuy được tăng cường kiểm tra nhưng một số nơi chưa thực hiện đúng quy định. Tình trạng học sinh vi phạm đạo đức, đánh nhau vẫn còn xảy ra. Công tác tuyên truyền, phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trong và ngoài nhà trường có lúc chưa được quan tâm đúng mức. Công tác truyền thông chưa thật sự chủ động, việc xử lý thông tin có lúc chưa kịp thời.

Tiếp tục tập trung xây dựng cơ sở vật chất trường lớp. (Ảnh: Tuyết Mai)

Nguyên nhân hạn chế, yếu kém chủ yếu khó khăn về nguồn vốn để đầu tư, sửa chữa cơ sở vật chất, nhất là bậc Mầm non, Tiểu học. Một số đơn vị chưa phát huy vai trò của thủ trưởng đơn vị, chưa thể hiện tinh thần trách nhiệm và sâu sát trong quản lý, chỉ đạo và điều hành. Một số giáo viên chậm đổi mới phương pháp dạy học, vận dụng kiến thức vào thực tiễn giảng dạy. Còn tình trạng thừa, thiếu giáo viên, chưa đồng bộ ở các cấp học phổ thông và mầm non.

Theo ông Phạm Hữu Toại - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Đại, trong năm học mới 2018-2019, huyện tiếp tục phát triển toàn diện giáo dục và đào tạo trên cơ sở khắc phục những hạn chế, kết hợp huy động mọi nguồn lực để tạo sự chuyển biến về chất lượng và hiệu quả đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tạo cơ hội học tập suốt đời cho mỗi người dân, đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Theo đó, huyện tiếp tục phát triển mạng lưới, quy mô trường lớp, phấn đấu giữ vững 20 trường mầm non, mẫu giáo. Phát triển thêm nhóm, lớp ngoài công lập. Rà soát, sắp xếp điểm lẻ ở những nơi có điều kiện. Huy động trẻ vào mầm non, mẫu giáo theo kế hoạch. Bậc tiểu học 23 trường, THCS 16 trường. Tỉ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi trên 97%.

Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục gắn với nhu cầu phát triển của xã hội. Thực hiện chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo theo từng cấp học và trình độ đào tạo để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Tất cả trường học đều bố trí đạt 100% cán bộ quản lý theo quy định, 100% giáo viên đạt chuẩn về chuyên môn và chuẩn nghề nghiệp.

Ngoài ra, huyện tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục ở từng cấp học. Trong đó, cấp học mầm non, đảm bảo 90% trẻ đạt yêu cầu chuẩn phát triển theo độ tuổi. Đầu tư cơ sở vật chất, bổ sung đội ngũ giáo viên tạo điều kiện nâng tỷ lệ bán trú trên 80%. Hạ thấp tỷ lệ suy dinh dưỡng xuống dưới 4%. Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi, từng bước chuẩn hóa hệ thống trường mầm non, bổ sung các điều kiện thực hiện phổ cập cho trẻ mẫu giáo 3 - 4 tuổi ở những nơi có điều kiện.

Đối với giáo dục phổ thông, huyện tập trung phát triển trí tuệ, thể chất, hình thành phẩm chất, năng lực công dân, phát hiện và bồi dưỡng học sinh năng khiếu, tăng cường giáo dục hướng nghiệp cho học sinh. Hạ thấp tỷ lệ học sinh tiểu học bỏ học xuống dưới 0,01%, THCS dưới 1,5%. Hiệu quả đào tạo ở cấp tiểu học trên 96%, THCS trên 87%, THPT trên 79%. Tăng số lượng trường và tỷ lệ học sinh được học 2 buổi/ngày.

Bên cạnh đó, huyện đẩy mạnh việc xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia gắn liền với việc thực hiện xã nông thôn mới. Phấn đấu đến hết tháng 6/2019, toàn huyện có 22 trường đạt chuẩn quốc gia. Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục. Giữ vững 100% xã và huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục Tiểu học mức độ 2, có thêm 1 đến 2 xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục Trung học cơ sở mức độ 3, trên 99% người trong độ tuổi từ 15-60 và trên 99,5% người trong độ tuổi từ 15 -35 biết chữ.

Tiếp tục thực hiện tốt hơn việc phân luồng học sinh sau THCS. Tăng cường tự chủ trong giáo dục đào tạo. Tăng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, nghiên cứu.Tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo.