Chợ Lách tập trung hoàn chỉnh 19 tiêu chí nông thôn mới xã Phú Phụng

Ngày đăng bài: 18/09/2018 | Tác giả: Ngọc Lãm

Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Chợ Lách vừa tổ chức đoàn kiểm tra kết quả xây dựng nông thôn mới tại xã Phú Phụng. Ông Trần Văn Đém - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện làm trưởng đoàn.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Ngọc Lãm)

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo xã, Phú Phụng tự đánh giá đạt 15/19 tiêu chí xã nông thôn mới. Còn 4 tiêu chí chưa đạt gồm: Tiêu chí số 2 về Giao thông; Tiêu chí số 5 về Trường học; Tiêu chí số 6 về Cơ sở vật chất văn hóa và Tiêu chí số 17 về Môi trường và An toàn thực phẩm.

Thời gian tới, xã Phú Phụng tiếp tục củng cố, nâng chất các tiêu chí đã đánh giá đạt; Tiếp tục huy động vốn đầu tư, tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân và sự đóng góp từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài địa phương để thực hiện các tiêu chí còn lại.

Tại buổi làm việc, các thành viên Ban Chỉ đạo huyện lưu ý Phú Phụng cần quan tâm vận động nhân dân bàn giao mặt bằng xây dựng các công trình; Khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ trình huyện, tỉnh thẩm định, công nhận kết quả thực hiện các tiêu chí; Tăng cường công tác tuyên truyền trực quan; Chú trọng công tác phát huy sức dân trong xây dựng nông thôn mới.

Kết luận chỉ đạo buổi làm việc, ông Trần Văn Đém - Chủ tịch UBND huyện Chợ Lách ghi nhận, đánh giá cao kết quả xã Phú Phụng đã đạt được trong việc xây dựng nông thôn mới thời gian qua; Đồng thời, ông cũng đề nghị Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia và hệ thống chính trị Phú Phụng phải quyết liệt, tiếp tục nỗ lực để hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới, đặc biệt là công tác đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo vệ sinh môi trường, vận động nhân dân bàn giao mặt bằng thi công các công trình; Khẩn trương củng cố hồ sơ, trình tỉnh, huyện thẩm định, công nhận các tiêu chí đã hoàn thành. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, thường xuyên hỗ trợ xã Phú Phụng thực hiện đạt 19 tiêu chí xã nông thôn mới theo kế hoạch đã đề ra.