Huyện Giồng Trôm có 34 trường đạt chuẩn quốc gia

Ngày đăng bài: 20/09/2018 | Tác giả: Minh Mừng

Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa về cơ sở vật chất, về công tác quản lý, tổ chức dạy và học nhằm bảo đảm chất lượng giáo dục toàn diện là mục tiêu phấn đấu của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Giồng Trôm.

Trường Trung học cơ sở Lương Quới vừa đón nhận bằng công nhận Trường đạt chuẩn quốc gia. (Ảnh: Minh Mừng)

Hiện tại, Phòng Giáo dục và Đào tạohuyện Giồng Trôm đã kiểm tra, rà soát, điều chỉnh, bố trí sắp xếp đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục theo đúng quy định, phù hợp với tình hình địa phương; đồng thời, chỉ đạo các trường tu sửa cơ sở vật chất, ổn định trường, lớp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2018 - 2019. 

Đặc biệt, công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia được huyện quan tâm chú trọng. Đến nay, toàn huyện có 34/67 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 11 trường Mầm non, 13 trường Tiểu học và  10 trường Trung học cơ sở. Các trường Mầm non Thị trấn, Tiểu học Châu Hòa, Tiểu học Phước Long 1, Trung học cơ sở Bình Thành, Trung học cơ sở Lương Quới và Trung học cơ sở Thạnh Phú Đông vừa đón nhận bằng công nhận Trường đạt chuẩn quốc gia nhân dịp khai giảng năm học mới 2018 - 2019.

Năm 2018, huyện Giồng Trôm tiếp tục thực hiện quy hoạch mạng lưới trường lớp; chú trọng lồng ghép và tăng cường bố trí các nguồn vốn để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất tại các trường học bảo đảm thiết thực, hiệu quả; ưu tiên nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; duy trì chuẩn quốc gia đối với các trường đã đạt chuẩn, phấn đấu xây dựng thêm ít nhất 3 trường đạt chuẩn quốc gia, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.