Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh thống nhất công nhận thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày đăng bài: 24/09/2018 | Tác giả: Thành Tân

Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016 - 2020 vừa tổ chức sơ kết Chương trình xây dựng nông thôn mới quý III năm 2018 và xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới đối với 3 xã: Thới Thuận (Bình Đại), Tân Thanh Tây (Mỏ Cày Bắc) và An Thới (Mỏ Cày Nam). Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Văn Trọng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Lập chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Thành Tân)

Theo báo cáo của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh, đến nay, toàn tỉnh có 24 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 13 xã đạt 15-18 tiêu chí, 59 xã đạt 10-14 tiêu chí, 51 xã đạt 5-9 tiêu chí và không có xã đạt dưới 5 tiêu chí. Trung bình đạt tiêu chí trên xã là 11,78 tiêu chí, tăng 0,52 tiêu chí so với đầu năm 2018. Trong đó, xã Tân Thanh Tây, Thới Thuận và An Thới đã cơ bản đạt 19/19 tiêu chí, đang trình hồ sơ Ban Chỉ đạo tỉnh xem xét công nhận.

Tổng nguồn vốn được huy động để thực hiện Chương trình trong 09 tháng đầu năm 2018 là 683,164 tỷ đồng. Trong đó, Ngân sách Nhà nước chiếm 58,2% (vốn trực tiếp 34,87%, vốn lồng ghép 23,33%), vốn doanh nghiệp 20,1%, vốn dân đóng góp 16,73% và vốn khác 4,97%. Riêng vốn tín dụng ngân hàng là 15.200 tỷ đồng.

Đối với Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP), theo thống kê sơ bộ của các địa phương, toàn tỉnh có có 67 sản phẩm thế mạnh thuộc 6 nhóm: Nhóm thực phẩm có 37 sản phẩm; Nhóm đồ uống có 11 sản phẩm; Nhóm thảo dược có 3 sản phẩm; Nhóm vải và may mặc có 1 sản phẩm; Nhóm Lưu niệm-nội thất-trang trí có 12 sản phẩm và Nhóm dịch vụ du lịch nông thôn có 3 loại hình. Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh tiếp tục cập nhật hoàn chỉnh số liệu sản phẩm làm cơ sở thực hiện đề án OCOP.

Ngày 05 tháng 6 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định 1186/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề cương Đề án Chương trình quốc gia Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Bến Tre giai đoạn 2018-2020. Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới đã thực hiện các bước trong quá trình đấu thầu để lựa chọn tư vấn xây dựng Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm và đang phối hợp với đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện các bước tiếp theo để xây dựng Đề án hoàn thành đúng tiến độ phê duyệt Đề án trong quý IV năm 2018.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Văn Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh bỏ phiếu biểu quyết xã đạt chuẩn nông thôn mới. (Ảnh: Thành Tân)

Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo các Chương trình trình mục tiêu quốc gia tỉnh đã xem xét, bỏ phiếu lấy ý kiến đánh giá 3 xã Thới Thuận (Bình Đại), Tân Thanh Tây (Mỏ Cày Bắc) và An Thới (Mỏ Cày Nam) đạt chuẩn xã nông thôn mới. Kết quả, 3 xã đều được 100% thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh thống nhất công nhận.

100% thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh thống nhất 3 xã Thới Thuận, Tân Thanh Tây và An Thới đạt chuẩn xã nông thôn mới. (Ảnh: Thành Tân)

Kết luận chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Văn Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh chúc mừng 3 xã vừa được thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh thống nhất công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đồng thời đề nghị lãnh đạo địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện các công trình, tập trung nâng chất các tiêu chí đã đạt, đặc biệt là chỉnh trang, hoàn thiện cảnh quan môi trường, tạo điểm nhấn của xã nông thôn mới trước và sau khi được công nhận.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các địa phương tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp xã. Các xã cần quyết liệt thực hiện chỉ tiêu 17.4 (Nghĩa trang có quy hoạch và việc mai táng phải phù hợp với quy định) trong tiêu chí 17 về Môi trường. Huyện Chợ Lách, thành phố Bến Tre đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, đảm bảo hoàn thành mục tiêu đến năm 2020, huyện Chợ Lách đạt chuẩn huyện nông thôn mới và thành phố Bến Tre hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Trong đó, các sở, ngành tỉnh cần phát huy vai trò thành viên Ban Chỉ đạo, thường xuyên hỗ trợ, kịp thời giúp địa phương tháo gỡ khó khăn, góp phần thực hiện đạt mục tiêu kế hoạch đã đề ra.