Bến Tre có 27 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày đăng bài: 01/10/2018 | Tác giả: Thành Tân

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Văn Trọng vừa ban hành các Quyết định số 2027, 2028 và 2029/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2018 về việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

Theo đó, Quyết định số 2027/QĐ-UBND công nhận xã Tân Thanh Tây, huyện Mỏ Cày Bắc; Quyết định số 2028/QĐ-UBND công nhận xã Thới Thuận, huyện Bình Đại và Quyết định số 2029/QĐ-UBND công nhận xã An Thới, huyện Mỏ Cày Nam đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016 - 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mỏ Cày Bắc, Bình Đại, Mỏ Cày Nam và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định.  

Được biết, xã Thới Thuận dự kiến tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới vào ngày 6/10, xã An Thới ngày 13/10 và xã Tân Thanh Tây ngày 20/10/2018. Đến nay, toàn tỉnh có 27 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 6 xã đạt chuẩn theo bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016 - 2020.