Chợ Lách thống nhất đề nghị công nhận xã Long Thới và xã Tân Thiềng đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày đăng bài: 31/10/2018 | Tác giả: Cao Khiết

Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện Chợ Lách vừa tổ chức cuộc họp bỏ phiếu lấy ý kiến đề nghị công nhận 2 xã Long Thới và Tân Thiềng đạt chuẩn xã nông thôn mới. Ông Trần Văn Đém - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện Chợ Lách chủ trì cuộc họp.

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: Cao Khiết)

Tại đây, các đại biểu thông qua báo cáo thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện 19 tiêu chí nông thôn mới của 2 xã Long Thới và Tân Thiềng. Theo đó, 2 xã Long Thới và Tân Thiềng được Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện Chợ Lách đánh giá đạt 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới. Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã thu thập chỉ số hài lòng của người dân về xây dựng nông thôn mới tại xã Long Thới đạt 99,6% và xã Tân Thiềng đạt 99,81%.

100% thành viên Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện Chợ Lách thống nhất đề nghị công nhận 2 xã Long Thới và Tân Thiềng đạt chuẩn xã NTM. (Ảnh: Cao Khiết)

Thành viên Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện Chợ Lách đã bỏ phiếu biểu quyết đồng ý đề nghị công nhận 2 xã Long Thới và Tân Thiềng đạt chuẩn xã nông thôn mới. Kết quả 46/46 phiếu đồng ý. Trên cơ sở đó, Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện Chợ Lách sẽ hoàn thiện hồ sơ để trình Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh xem xét, kiểm tra công nhận.