Phong Nẫm cần tạo bước đột phát trong thực hiện các tiêu chí nông thôn mới

Ngày đăng bài: 28/11/2018 | Tác giả: Minh Mừng

"Phong Nẫm cần tạo bước đột phát trong thực hiện các tiêu chí nông thôn mới" - Đó là nội dung được Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phạm Tấn Lễ nhấn mạnh tại buổi làm việc với xã Phong Nẫm về kết quả thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới vừa qua. Đây là buổi làm việc định kỳ hàng tháng của Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu Quốc gia huyện để hỗ trợ xã đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới.

Theo báo cáo của Ban quản lý xã, đến nay Phong Nẫm đạt 15/19 tiêu chí nông thôn mới. Các tiêu chí chưa đạt gồm: tiêu chí số 2 về Giao thông, tiêu chí 5 về Trường học, tiêu chí 16 về Văn hóa và tiêu chí 17 về Môi trường và An toàn thực phẩm. Theo đánh giá, xã đang gặp khó khăn ở tiêu chí 2 và 17. 

Đối với tiêu chí 2, xã cần phải huy động vốn đối ứng trong dân hơn 1,8 tỷ đồng để xây dựng các tuyến đường, trong khi việc huy động này gặp nhiều khó khăn, người dân chưa đồng thuận cao. 

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phạm Tấn Lễ yêu cầu xã Phong Nẫm cần tạo bước đột phát trong thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. (Ảnh: Minh Mừng)

Đối với tiêu chí 17, tỷ lệ hộ dân xây dựng hố xí hợp vệ sinh mới đạt 86,37%, xã cần phải vận động thêm 154 hố xí để đạt 95% theo yêu cầu. Cùng với đó, xã vận động các hộ dân ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm và phương thức quản lý đối với các cơ sở sản xuất ban đầu.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Phạm Tấn Lễ - Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm đề nghị xã cần phải tạo bước đột phá trong thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, đặc biệt là tiêu chí số 2 và 17;  huy động nguồn lực trong dân, các mạnh thường quân để thực hiện các tiêu chí; tập trung vận động người dân xây dựng hố xí tự hoại theo lộ trình cụ thể, phân công cán bộ phụ trách, hỗ trợ rõ ràng; quan tâm đến cảnh quan môi trường; các ngành huyện thường xuyên tổng rà soát đối với tiêu chí ngành mình phụ trách để hỗ trợ xã trong thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới.