Giồng Trôm tập trung công tác giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động

Ngày đăng bài: 30/11/2018 | Tác giả: Huỳnh Lâm

Trong những năm qua, công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động được các ngành các cấp của huyện Giồng Trôm đặc biệt quan tâm. Với mục tiêu góp phần tích cực ổn định thị trường lao động, hỗ trợ doanh nghiệp trong nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực và trợ giúp người lao động ổn định việc làm. Trong thời gian qua, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Giồng Trôm đã nỗ lực, phối hợp giải quyết việc làm cho hàng ngàn người lao động, góp phần vào công tác giảm nghèo và an sinh xã hội.

Ông Nguyễn Quốc Toàn - Phó Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Giồng Trôm cho biết, thực hiện theo Nghị quyết của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện, hàng năm giao chỉ tiêu cho ngành Lao động, giải quyết việc làm mới cho 2.700 lao động, trong đó xuất khẩu lao động là 70 người. Và kết quả đạt được các năm như: năm 2016 giải quyết được 2.805 lao động, xuất khẩu lao động 98 người; năm 2017 giải quyết việc làm cho 2.751 lao động và 198 người xuất khẩu lao động; năm 2018 giải quyết việc làm 2.754 lao động và 224 người xuất khẩu lao động. Từ đó, hàng năm góp phần cùng huyện kéo giảm tỉ lệ hộ nghèo từ 1,5 đến 2%.

Lãnh đạo huyện Giồng Trôm thường xuyên kết nối với các công ty xuất khẩu lao động trong và ngoài tỉnh. (Ảnh: Huỳnh Lâm)

Được những kết quả đó, nhờ vào sự phối hợp tốt giữa các ngành đoàn thể huyện trong quá trình triển khai thực hiện đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong công tác giải quyết việc làm xuất khẩu lao động. Ngay từ đầu năm, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện phối hợp với các ngành đoàn thể xây dựng kế hoạch liên tịch với Huyện đoàn, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân tổ chức tuyên truyền, vận động đăng ký tư vấn nghề, giới thiệu việc làm - xuất khẩu lao động. Đồng thời, các hội đoàn thể dựa trên kế hoạch chung và cụ thể hóa kế hoạch triển khai cho cấp hội cơ sở. Ngoài ra, các hội còn chủ động tổ chức các buổi hội thảo về giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động đến các xã, thị trấn. Qua đó giúp người lao động có đầy đủ thông tin hơn về nhu cầu tuyển dụng để người lao động đăng ký tham gia.

Bên cạnh đó, theo ông Nguyễn Quốc Toàn, công tác giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động trên địa bàn huyện cũng còn một vài khó khăn trong quá trình thực hiện: Trong thời gian qua, công tác tuyên truyền về việc làm -xuất khẩu lao động mặc dù có sự phối hợp nhưng chưa được thường xuyên, còn mang tính phong trào. Đôi lúc thiếu thông tin về thị trường xuất khẩu lao động nên người lao động tự tìm đến công ty xuất khẩu lao động từ đó chi phí tăng cao. Do tâm lý của một số gia đình người lao động ngại đưa con đi làm ăn xa, ngại khó, tinh thần tự lập thân lập nghiệp chưa cao. Đối với người lao động thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo gặp khó khăn trong vấn đề chi phí trong thời gian ăn học trước khi xuất cảnh. Vẫn còn một số địa phương chưa tập trung chỉ đạo quyết liệt trong công tác xuất khẩu lao động nên tỉ lệ xuất khẩu lao động còn thấp. Người lao động đa phần thiếu trình độ học vấn, tay nghề và ngoại ngữ nên chưa đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng. Một số lao động chưa quen với kỷ luật lao động và tác phong công nghiệp trong lao động nên dẫn đến vi phạm hợp đồng lao động.

Nhằm giải quyết việc làm cho người lao động, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực và giúp các doanh nghiệp trong nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực của địa phương, ông Nguyễn Quốc Toàn cho biết, trong thời gian tới sẽ thực hiện một số vấn đề như: Một là đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng, vận động người lao động tham gia xuất khẩu lao động, xem đây là nhiệm vụ phải thực hiện thường xuyên và liên tục. Nội dung tuyên truyền phải cụ thể, phù hợp với từng đối tượng tham gia xuất khẩu lao động và tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tham gia. Hai là tăng cường sự lãnh chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo điều hành của chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các ngành, các cấp, các hội đoàn thể trong công tác xuất khẩu lao động. Ba là vận động người thân của người lao động cam kết vận động con em mình không vi phạm pháp luật khi làm việc ở nước ngoài và tuân thủ theo hợp đồng lao động, về nước đúng thời hạn. Bốn là thường xuyên phối hợp với chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Giồng Trôm để tư vấn, hỗ trợ thủ tục vay vốn khi người lao động có nhu cầu.

Đồng thời, ngành Lao động Thương binh và Xã hội huyện Giồng Trôm tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối cung cầu lao động giữa các doanh nghiệp với người lao động, tích cực mở rộng mối quan hệ với các ngành, địa phương, công ty, xí nghiệp trong các khu công nghiệp, khu chế xuất nhằm giải quyết việc làm tạo điều kiện cho hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần cùng các địa phương thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.