Bình Đại tập trung nâng chất các danh hiệu xây dựng đời sống văn hóa góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Ngày đăng bài: 07/12/2018 | Tác giả: Tuyết Mai

Năm 2018, huyện Bình Đại tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân trong thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Bình Đại tập trung huy động nhiều nguồn lực xây dựng giao thông nông thôn. (Ảnh: Tuyết Mai)

Theo đó, huyện tăng cường công tác kiểm tra nâng chất các danh hiệu xây dựng đời sống văn hóa năm 2018. Trong năm, huyện Bình Đại đã kiểm tra nâng chất ấp Văn hóa của 20/20 xã, thị trấn. Cuối  năm  có 18/20 xã, thị trấn đạt chuẩn về an toàn an ninh trật tự đạt tỉ lệ 90% trên địa bàn huyện, 36.835 hộ Gia đình văn hóa đạt 92,43%, 100% đơn vị cơ quan, trường học, cơ sở thờ tự đạt chuẩn văn hóa, công nhận 97.912 người lớn gương mẫu, đạt tỉ lệ 97,56%, 36.294 trẻ em chăm ngoan, đạt tỉ lệ 94,78%; công nhận 17.569 hộ gia đình thể thao, đạt tỉ lệ 44,95%; Gia đình hiếu học có 8.796 hộ, đạt tỉ lệ 22,50%.

Triển khai kế hoạch xây dựng mô hình khu dân cư điểm thực hiện 5 nội dung cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" huyện chọn ấp Hưng Nhơn xã Châu Hưng (làm điểm) và ấp Vinh Châu xã Vang Quới Tây (làm diện), qua kiểm tra 6 tháng đầu năm và cuối năm 2018 ấp đã thực hiện tốt 5 nội dung của cuộc vận động.

Tăng cường thực hiện vận động các mạnh thường quân trong và ngoài huyện tiếp tục hỗ trợ và vận động nhân dân hiến đất, hoa màu, đóng góp công sức, tiền, để làm đường giao thông nông thôn, tu sửa, nâng cấp và pê tông hóa các tuyến đường liên tổ, ấp, xã. Kết quả, toàn huyện vận động nhân dân đóng góp giao thông nông thôn trên 18,6 tỷ đồng (tiền mặt 7,2 tỷ đồng, 6.972 ngày công trị giá 1 tỷ 743 triệu đồng, hiến đất 7.986 m2 trị giá 1,6 tỷ đồng và 568 bóng đèn chiếu sáng các tuyến đường liên ấp, tổ với tổng kinh phí 256 triệu đồng). Tính đến nay, toàn huyện có 3 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới (Phú Thuận, Long Hòa, Thới Thuận), huyện đang tiếp tục hỗ trợ xã Châu Hưng hoàn thành 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới, các xã còn lại đẩy nhanh tiến độ đạt tiêu chí nông thôn mới theo Nghị quyết đã đề ra.

Tiếp tục hướng dẫn các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị của Tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua "Đồng khởi mới" trong năm 2018, Mặt trận huyện và các xã đăng ký 21 công trình (huyện 1 công trình và cấp xã 20 công trình). Tổng kinh phí thực hiện 13 tỷ 723 triệu đồng (trong đó nhân dân đóng góp 3 tỷ 247 triệu đồng).

Về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc: trong năm có 93/93 ấp, khu phố tiếp tục đăng ký thực hiện mô hình Khu dân cư lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm HIV/AIDS. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống tội phạm. Nâng chất lượng hoạt động 93 Hội đồng Bảo vệ an ninh trật tự; phối hợp cùng chính quyền và công an củng cố 998/1.477 tổ NDTQ, Qua phân loại cuối năm có 1.055 tổ vững mạnh, chiếm 71,43%;  340 tổ khá, chiếm 23,01%, 82 tổ trung bình, chiếm 5,56%.

Xây dựng mô hình điểm Thị Trấn về việc "Phối hợp triển khai thực hiện chương trình hành động phòng, chống tội phạm; ma túy; mại dâm; HIV/AIDS; phòng, chống mua bán người" năm 2017 để nhân rộng cho 19 xã còn lại, đến nay 20/20 xã, thị trấn đều thực hiện tốt mô hình này.

Nhìn chung, Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, nông thôn mới, đô thị văn minh" được Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện tập trung hướng dẫn, tuyên truyền, vận động người dân đồng tình hưởng ứng cao, từ đó việc xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh đạt nhiều kết quả thiết thực.