“Ngày Chủ nhật Nông thôn mới” - đòn bẩy đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng bài: 04/01/2019 | Tác giả: Thành Tân

Từ tháng 01 năm 2019, Bến Tre sẽ tổ chức "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới" vào Chủ nhật cuối cùng của mỗi tháng ở khắp 147 xã xây dựng nông thôn mới trên toàn tỉnh. Đây được xem là giải pháp nhằm xây dựng mối quan hệ gần gũi, mật thiết giữa cán bộ với người dân, củng cố niềm tin, huy động nguồn lực trong nhân dân và thu hút sự tham gia của toàn xã hội cùng chung sức đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới.

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (Chương trình) là một chương trình tổng thể về phát triển kinh tế - xã hội, chính trị và an ninh quốc phòng, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 26- NQ/TW tại Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá X về nông nghiệpnông dânnông thôn (ngày 5 tháng 8 năm 2008). Với mục tiêu: Xây dựng nông thôn mới để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phù hợp; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị; xã hội nông thôn dân chủ, bình đẳng, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; quốc phòng và an ninh, trật tự được giữ vững.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trao bằng khen các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua: Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới tỉnh Bến Tre, giai đoạn 2016 - 2018. (Ảnh: Thành Tân)

Tại Bến Tre, Chương trình được triển khai từ năm 2011 với sự vào cuộc quyết liệt và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cùng với sự đồng lòng, hưởng ứng tích cực của người dân, diện mạo nông thôn mới của địa phương từng bước được hình thành và ngày càng phát triển. Sau 8 năm thực hiện Chương trình, hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn được nâng cấp, xây dựng khang trang; đời sống vật chất, tinh thần người dân được cải thiện, hộ khá, giàu ngày càng tăng, hộ nghèo giảm, nhiều nét đẹp văn hóa được giữ gìn và phát huy, tình làng nghĩa xóm được vun đắp, thắt chặt, an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đặc biệt, nhận thức của cán bộ, đảng viên về mục đích, ý nghĩa của Chương trình ngày càng được nâng lên, vai trò chủ thể của người dân được phát huy mạnh mẽ, đúng với Phương châm thực hiện của Chương trình là "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng".

Đến nay, toàn tỉnh có 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 17 xã đạt 15-18 tiêu chí, 66 xã đạt 10-14 tiêu chí, 34 xã đạt 5-9 tiêu chí và không có xã đạt dưới 5 tiêu chí. Trung bình đạt tiêu chí trên xã là 12,63 tiêu chí. Qua đó, phong trào thi đua  "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay, hiệu quả. Điển hình, nhiều mô hình Dân vận khéo của Hội Cựu chiến binh xây dựng "Khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, nghĩa tình", mô hình "5 + 1" trong công tác giảm nghèo, xóa nghèo vươn lên khá giàu; Hội Liên hiệp Phụ nữ với mô hình xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch", xây dựng tuyến đường hoa, tuyến đường văn minh; Đoàn Thanh niên vận động đoàn viên, thanh niên đẩy mạnh phong trào "Thanh niên khởi nghiệp" hay Hội Nông dân tích cực chủ trì thực hiện tiêu chí về Tổ chức sản xuất, vận động nhân dân góp đất xây dựng giao thông nông thôn đã đóng góp tích cực cho kết quả chung của Chương trình.

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo trao bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới Tân Thanh Tây (Mỏ Cày Bắc). (Ảnh: Thành Tân)

Tuy nhiên, theo nhận định của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 (Hội nghị TW 7 khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh thời gian qua tiến độ còn chậm. Người dân chưa thật sự đóng vai trò chủ thể. Tư duy chạy vốn để xây dựng thiết chế nặng hơn tư duy phát huy nội lực, phát triển các giá trị vật chất và văn hóa tinh thần trong nông thôn; nhiều vấn đề bất ổn trong nông thôn như: tệ nạn, ô nhiễm, tranh chấp khiếu kiện diễn biến phức tạp.

Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, nhằm đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ X: đến năm 2020, toàn tỉnh có 50 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đã bổ sung theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ); các xã còn lại cơ bản đạt 10 tiêu chí trở lên, trong đó có 4 tiêu chí: Giao thông, Thu nhập, Môi trường và An toàn thực phẩm, Quốc phòng và An ninh; huyện Chợ Lách đạt chuẩn huyện nông thôn mới, thành phố Bến Tre hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh xét thấy cần thiết phát động trong hệ thống chính trị tổ chức triển khai thực hiện "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới" bằng nhiều hình thức thiết thực, cụ thể trên cơ sở thực hiện các tiêu chí thành phần trong xây dựng nông thôn mới, theo phương châm "làm dân thấy, nói dân nghe, tuyên truyền bằng hành động" với từng chủ đề cụ thể như: giao thông, thủy lợi, y tế, văn hóa, giáo dục, môi trường, kinh tế hợp tác, giảm nghèo, tổ chức sản xuất, xây dựng chuỗi giá trị .v.v..

Giao thông nông thôn mới được đầu tư xây dựng khang trang. (Ảnh: Thành Tân)

Theo Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo, mặc dù kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh thời gian qua đáng được ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân. Tuy nhiên, so với mặt bằng chung của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và cả nước thì Bến Tre đạt rất thấp (số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới Bến Tre mới đạt 20,4%, trong khi đồng bằng sông Cửu Long bình quân 30%, cả nước 40%).  Bên cạnh đó, nhiều tỉnh đã nâng lên thực hiện xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

"Ngày Chủ nhật Nông thôn mới là để vận động được nhiều người, từ cán bộ, đảng viên, học sinh, giáo viên, nhân viên y tế ở các trạm xá, các chủ tiệm ở ấp - xã, người dân, cán bộ - đảng viên là người của địa phương công tác ở huyện, tỉnh cùng tham gia xây dựng nông thôn mới" - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Theo đó, "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới" trên địa bàn tỉnh Bến Tre được Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh hướng dẫn tổ chức mỗi tháng 01 lần vào ngày Chủ Nhật cuối cùng của tháng, bắt đầu triển khai thực hiện từ tháng 01 năm 2019 tại tất cả các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh (147 xã). Mục tiêu nhằm nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và nhân dân, nhất là người dân ở khu vực nông thôn trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Đổi mới cách thức tuyên truyền, chuyển từ tập trung "phổ biến chủ trương" sang "hành động cụ thể", khơi dậy phong trào xây dựng nông thôn mới và huy động, thu hút toàn xã hội tham gia và đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh; đồng thời phát huy sự chủ động của hệ thống chính trị địa phương và vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới, nhất là trong thực hiện các tiêu chí thuộc trách nhiệm của địa phương và hộ gia đình, tránh tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của cấp trên.

Xây dựng nông thôn mới, đời sống văn hóa, tinh thần của người dân được quan tâm. (Ảnh: Thành Tân)

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Văn Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh, căn cứ vào tình hình thực tế, từng địa phương chủ động xác định nội dung, chủ đề thực hiện "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới" đảm bảo phù hợp với tình hình thực hiện các tiêu chí nông thôn mới của xã; trong đó, tập trung vào các tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt hoặc "đang còn yếu". Đối với các xã đã đạt chuẩn xã nông thôn mới, phải tiếp tục củng cố, nâng chất theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2016-2020 và tiến tới xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

"Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới phải được tổ chức bằng nhiều hình thức thiết thực, cụ thể trên cơ sở thực hiện các tiêu chí thành phần trong xây dựng nông thôn mới, theo phương châm làm cho dân thấy, nói dân nghe, tuyên truyền bằng những hành động cụ thể, theo từng chủ đề cụ thể để dấy lên phong trào xây dựng nông thôn mới một cách mạnh mẽ, sâu rộng, đặc biệt là làm chuyển biến thật sự trong nhận thức của từng người dân về tầm quan trọng, có tính chất sống còn của liên kết hợp tác sản xuất trong thời kỳ hội nhập, đặc biệt là sự lựa chọn mô hình liên kết hợp tác có hiệu quả để tuyên truyền vận động, nhân rộng trong nhân dân, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu trong nông nghiệp và thực hiện tốt chuỗi liên kết" - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết.