Chợ Lách lấy văn hóa làm động lực xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng bài: 07/01/2019 | Tác giả: Việt Cường

Xây dựng đời sống văn hóa và xây dựng nông thôn mới là hai chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước mang tính toàn dân và toàn diện. Nếu như xây dựng đời sống văn hóa được xem là động lực quan trọng trong xây dựng nông thôn mới thì mục tiêu của xây dựng nông thôn mới cũng chính là đưa đời sống văn hóa lên bước phát triển mới. Ở Huyện Chợ Lách, mối quan hệ tương hỗ giữa xây dựng đời sống văn hóa và nông thôn mới được triển khai thực hiện một cách phù hợp và mang lại nhiều kết quả thiết thực trong nâng cao chất lượng cuộc sống cả về vật chất lẫn tinh thần của người dân.

Nhà văn hóa ấp Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Thành được đưa vào sử dụng góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân trên địa bàn. (Ảnh: M.H)

Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được các cấp ủy Đảng, chính quyền ở huyện Chợ Lách đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện trên phạm vi toàn huyện. Công tác tuyên truyền, vận động đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa và tác động mạnh mẽ đến tinh thần làm chủ và tính tự giác của người dân. Nhận thức của người dân được nâng lên, từ đó tích cực tham gia xây dựng các công trình giao thông, đê bao thủy lợi, bảo vệ môi trường, làm đẹp cảnh quan đường làng ngõ xóm. Năm 2018 nhiều công trình hạ tầng nông thôn được ra đời từ sự tự nguyện đóng góp tiền của, đất đai, công sức của người dân với tổng giá trị quy ra thành tiền hơn 35 tỷ đồng, góp phần làm cho bức tranh nông thôn mới của huyện ngày càng sinh động.

Người dân nêu cao ý thức xây dựng gia đình văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh, chăm lo phát triển kinh tế, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, hỗ trợ giúp nhau trong cộng đồng. Khơi dậy tinh thần lao động cần cù, ý chí tự lực vượt khó của hộ nghèo, không trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Từ tác động của công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở đã xuất hiện ngày càng nhiều gương người tốt, việc tốt, những điển hình trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là trong phong trào "đền ơn, đáp nghĩa", "ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo", cuộc vận động "Ngày vì người nghèo", phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, bảo vệ môi trường phát triển bền vững theo các tiêu chí 5 không, 3 sạch… được nhân rộng trong cuộc sống hàng ngày và trở thành nét đẹp luôn được trân trọng và biểu dương.

Gia đình là cái nôi nuôi dưỡng và hình thành nhân cách của mỗi con người, là nền tảng của xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, chính vì vậy Huyện Chợ Lách lấy gia đình văn hóa làm hạt nhân nòng cốt trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư". Gia đình văn hóa được xem là nhân tố tích cực, có đóng góp quan trọng trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động ở địa phương. Đầu năm 2018 toàn huyện có 32.942/33.365 hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hoá, đạt tỷ lệ 98,73%. Cuối năm bình xét, huyện Chợ Lách đã công nhận trên 32.034 gia đình văn hóa, chiếm trên 96% hộ gia đình đăng ký.

Là hộ gia đình văn hóa tiêu biểu ở ấp Long Quới, xã Long Thới, ông Trần Văn Ta cho rằng dù cho xã hội có phát triển như thế nào thì mỗi gia đình cần gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp. Bên cạnh giáo dục về đạo đức, văn hóa ứng xử trong gia đình, phù hợp với đạo lý: ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền, anh em hòa thuận, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong gia đình, thì xây dựng gia đình văn hóa phải gắn với việc phát huy các phong tục tập quán tốt đẹp và nếp sống văn minh tại khu dân cư.

Theo ông Trần Văn Ta, tích cực hưởng ứng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa không chỉ giúp hộ gia đình có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, tình làng nghĩa xóm được thắt chặt hơn mà còn cùng nhau nỗ lực thực hiện tốt các phần việc hộ gia đình tham gia xây dựng nông thôn mới, góp phần hoàn thành các tiêu chí nông thới mới xã Long Thới.

Gia đình ông Trần Văn Ta không chỉ gương mẫu trong xây dựng đời sống văn hóa mà còn tích cực tham gia xây dựng Nông thôn mới. (Ảnh: V.C)

Gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Huyện Chợ Lách tập trung hoàn thiện các thiết chế văn hóa và đầu tư xây dựng cơ sở vật chất văn hóa, tạo nơi sinh hoạt cộng đồng, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sinh hoạt văn hóa văn nghệ, rèn luyện thể dục thể thao ... Năm 2018, Huyện đã hoàn thành và đưa vào sử dụng Trung tâm Văn hóa - Thể thao 2 xã Long Thới và Tân Thiềng và 6 cụm văn hóa - thể thao ấp ở các xã: Vĩnh Thành, Phú Phụng, Tân Thiềng, Vĩnh Hòa; đang thi công Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Vĩnh Thành và hạng mục 5 phòng chức năng Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Phú Phụng. Ngoài ra, các cụm văn hóa - thể thao ấp tại 3 xã Vĩnh Hòa, Hòa Nghĩa và Hưng Khánh Trung B cũng đồng loạt được triển khai xây dựng.

Thông qua phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã huy động tối đa các nguồn lực để xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất văn hóa và kết cấu hạ tầng nông thôn làm cho diện mạo quê hương ngày thêm khởi sắc, tạo nền tảng vững chắc xây dựng nông thôn mới. Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục - thể thao được tổ chức thường xuyên, các câu lạc bộ, đội, nhóm sở thích duy trì hoạt động có hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển sổi nổi, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Đặc biệt là các hoạt động hướng về cơ sở: tổ chức hội thi, liên hoan, hội thao, biểu diễn văn nghệ tuyên truyền lưu động, liên hoan đờn ca tài tử,…Phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" đã được triển khai sâu rộng, phong trào thể thao quần chúng có nhiều chuyển biến tốt.

Thời gian qua, với sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, Ban Chỉ đạo Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện, công tác xây dựng và nâng chất các danh hiệu văn hóa trên địa bàn huyện được chú trọng thực hiện thường xuyên, đặc biệt là tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí số 16 về văn hóa trong xây dựng nông thôn mới.

"Tính đến nay, trên địa bàn huyện có 5/10 xã đạt tiêu chí về vật chất văn hóa và văn hóa trong xây dựng nông thôn mới là: Sơn Định, Vĩnh Bình, Phú Sơn, Long Thới và Tân Thiềng. Đối với các xã đã đạt 2 tiêu chí này, hướng tới tiếp tục được nâng chất, trong đó xã Sơn Định phấn đấu sớm đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu. Các xã chưa đạt, sẽ tập trung mọi nguồn lực quyết tâm thực hiện thành công theo lộ trình: xã Vĩnh Thành và Phú Phụng hoàn thành vào quý I năm 2019, các xã Vĩnh Hòa, Hưng Khánh Trung B và Hòa Nghĩa thực hiện đạt vào cuối năm 2019. Riêng Thị trấn Chợ Lách phấn đấu đến cuối năm 2019 đạt chuẩn văn minh đô thị để góp phần đưa Chợ Lách đạt chuẩn huyện Nông thôn mới vào năm 2020" - ông Nguyễn Thanh Sang, Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện cho biết.

Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới ở Huyện Chợ Lách đã tạo dựng môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần giữ gìn, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Các giá trị văn hóa được nuôi dưỡng và phát triển trong mỗi người dân, mỗi gia đình và cộng đồng dân cư đã trở thành nguồn động lực mạnh mẽ thúc đẩy địa phương tiến nhanh, tiến mạnh, tiến chắc về đích nông thôn mới.