Chợ Lách tập trung hoàn chỉnh tiêu chí huyện nông thôn mới đến năm 2020

Ngày đăng bài: 08/01/2019 | Tác giả: Đan Hồ

Năm 2018 là năm cột mốc giai đoạn của nhiều sự kiện quan trọng đối với huyện Chợ Lách: tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; sơ kết 02 năm thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"; sơ kết 2,5 năm thực hiện phương châm "Tỉnh nắm tới xã, huyện nắm tới ấp, khu phố, xã nắm tới hộ gia đình"; sơ kết 2,5 năm thực hiện Chỉ thị 02-CT/HU về lãnh đạo xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới; sơ kết 2,5 năm thực hiện Nghị quyết 01/2016/NQ-HĐND về Đề án xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Quang cảnh Hội nghị sơ kết 2,5 năm thực hiện Chỉ thị của Huyện ủy Chợ Lách về lãnh đạo xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. (Ảnh: Đan Hồ)

Với tinh thần "Tăng tốc" trong năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, phong trào xây dựng nông thôn mới của huyện Chợ Lách tiếp tục huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, góp phần tô điểm màu sắc cho bức tranh quê hương hiện đại, văn minh, giàu đẹp. Tốc độ tăng về giá trị sản xuất (giá so sánh năm 2010) đạt 9,7%. Hầu hết vườn cây ăn trái được tổ chức sản xuất theo hướng nâng cao hiệu quả, giá trị kinh tế và chất lượng sản phẩm được nâng lên, sản lượng đạt 109.390 tấn. Sản xuất hoa kiểng duy trì số lượng sản xuất với trên 14 triệu sản phẩm. Sản xuất cây giống phát triển khá nhanh, diện tích tiếp tục được mở rộng, cây giống có giá bán khá cao và ổn định với sản lượng tiêu thụ trên 22 triệu cây các loại. Giá trị sản phẩm thu được đạt 311 triệu đồng/ha. Trung bình thu nhập bình quân đầu người của 10 xã xây dựng nông thôn mới là 42,3 triệu đồng/người/năm; thấp nhất là 41 triệu đồng/người/năm (Vĩnh Hòa, Hòa Nghĩa, Hưng Khánh Trung B); cao nhất là 46,5 triệu đồng/người/năm (Vĩnh Thành). Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,77%; các chế độ phúc lợi và chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh, chất lượng ngày càng nâng lên. Toàn huyện có 96,5% hộ được công nhận gia đình văn hóa (trong đó gia đình văn hóa 3 năm liên tục đạt 80%), 100% ấp văn hóa, 07/10 xã đạt chuẩn Văn hóa nông thôn mới.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo huyện tập trung chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung công tác tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, vai trò, trách nhiệm từng cấp, từng ngành và hộ gia đình trong công tác xây dựng nông thôn mới bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, cả bề nổi lẫn chiều sâu. Năm 2017, Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì điều tra xã hội học về nhận thức của người dân trong xây dựng nông thôn mới; phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở "Phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới tại các xã Vĩnh Thành, Phú Phụng, Vĩnh Hòa, Hòa Nghĩa, Hưng Khánh Trung B giai đoạn 2018-2020". Từ tháng 3/2018 đến tháng 7/2018, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã tổ chức chuỗi các hoạt động Tư vấn - Giám định xã hội Đề án xây dựng huyện Chợ Lách đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, giúp địa phương đánh giá được hiện trạng về hiệu quả truyền thông từ hệ thống chính trị, mức độ nhận thức và thái độ của người dân đối với việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới.

Đồng thời, phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với xây dựng nông thôn mới cũng được huyện chú trọng triển khai hiệu quả nhằm khơi dậy phong trào sôi nổi trong quần chúng nhân dân, đổi mới và nâng cao chất lượng công tác dân vận, góp phần phát huy quyền làm chủ, sức sáng tạo, tinh thần vượt khó, dám nghĩ dám làm của các tầng lớp nhân dân. Nhiều địa phương đã có những cách làm sáng tạo, thiết thực; các mô hình từng bước được triển khai nhân rộng, điển hình như: mô hình "Xóm đạo bình yên" của ấp Đông Nam xã Vĩnh Thành, mô hình Ấp văn hóa không phát sinh tệ nạn ma túy của ấp Phụng Đức B xã Phú Phụng, mô hình Vận động hộ nghèo phát triển kinh tế thoát nghèo của ấp Hòa An xã Long Thới, mô hình Vận động nhân dân nâng chất cảnh quan môi trường của ấp Phú Đa xã Vĩnh Bình, mô hình Vận động nhân dân đóng góp mở rộng và nâng cấp mặt bằng xây dựng giao thông nông thôn của ấp Thanh Trung xã Hưng Khánh Trung B, mô hình Vận động nhân dân xóa cầu tiêu ao cá và xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh của ấp Phú Thới xã Tân Thiềng,…

Nhìn chung, kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện Chợ Lách có sự chuyển biến đáng kể, toàn huyện hiện có 05/10 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (Sơn Định, Vĩnh Bình, Phú Sơn, Tân Thiềng, Long Thới), bình quân đạt 17 tiêu chí/xã (tăng 4,3 tiêu chí/xã so với cuối năm 2015).

Chợ Lách tập trung phát huy thế mạnh kinh tế nông nghiệp trong xây dựng nông thôn mới. (Ảnh: Đan Hồ)

Trong năm 2018, huyện Chợ Lách đã tập trung chỉ đạo xây dựng nông thôn mới đối với 02 xã Vĩnh Thành và Phú Phụng. Đến nay, xã Vĩnh Thành đạt 18/19 tiêu chí, xã Phú Phụng đạt 16/19 tiêu chí. Còn lại xã Vĩnh Hòa đạt 14/19 tiêu chí, xã Hòa Nghĩa đạt 15/19 tiêu chí, xã Hưng Khánh Trung B đạt 15/19 tiêu chí. Đối với tiêu chí huyện nông thôn mới, Chợ Lách tự đánh giá cơ bản đạt 4/9 tiêu chí gồm Thủy lợi (3), Điện (4), An ninh trật tự xã hội (8) và Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới (9); các tiêu chí: Quy hoạch (1) và Sản xuất (6) đạt khoảng 50% yêu cầu; 03 tiêu chí còn lại gồm Giao thông (2), Y tế - Văn hóa - Giáo dục (5), Môi trường (7) đã được duyệt danh mục đầu tư và có kế hoạch, lộ trình, giải pháp cụ thể để chuẩn bị triển khai thực hiện.

Tổng nguồn lực đầu tư nông thôn mới của huyện Chợ Lách giai đoạn 2016 - 2018 là 1.127 tỷ đồng, trong đó: ngân sách Trung ương chiếm 1,03%; ngân sách địa phương (tỉnh, huyện, xã) chiếm 18,67%; vốn huy động từ doanh nghiệp và cộng đồng dân cư chiếm 42,56%; vốn lồng ghép chiếm 16,06%; vốn vay tín dụng chiếm 21,68%.

Tuy nhiên, Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện Chợ Lách cũng nhìn nhận, kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đến cuối năm 2018 là chưa đạt yêu cầu, chậm so với lộ trình dự kiến. Huyện đã không đạt chỉ tiêu phấn đấu của năm là trung bình đạt 17,5 tiêu chí/xã: 02 xã Phú Sơn và Vĩnh Bình qua gần 02 năm vẫn chưa hoàn thành nâng chất theo Bộ tiêu chí mới; Long Thới và Tân Thiềng đăng ký đạt chuẩn năm 2017 nhưng đến cuối năm 2018 mới hoàn thành quy trình đề nghị công nhận; Vĩnh Thành và Phú Phụng tuy có quyết tâm chính trị rất lớn nhưng vẫn "không kịp" hoàn thành 19 tiêu chí trong năm 2018; Vĩnh Hòa, Hòa Nghĩa và Hưng Khánh Trung B dù chủ động hơn trong triển khai thực hiện nhưng kết quả các tiêu chí vẫn cần tiếp tục củng cố.

Trong thời gian tới, bên cạnh các giải pháp căn cơ mang tính thường xuyên, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Chợ Lách tập trung thực hiện tốt 139 đầu việc thực hiện tiêu chí xã và 55 đầu việc thực hiện tiêu chí huyện (đã phân công chủ thể chủ trì - phối hợp thực hiện và xác định mốc thời hạn hoàn thành); vừa xây dựng vừa củng cố, chỉ đạo nông thôn mới phải thực chất; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát định kỳ và đột xuất để đảm bảo tiến độ hoàn thành nhiệm vụ "xây dựng Huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020"; phát động ra quân đồng loạt, tổ chức thực hiện "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới" gắn với thực hiện Đề án xây dựng giao thông nông thôn, bảo vệ môi trường bằng các việc làm thiết thực, cụ thể nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi, lan tỏa mạnh mẽ trong từng hộ gia đình, từng tổ nhân dân tự quản, từng ấp, từng xã trong phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, từng bước xây dựng Chợ Lách thành "Miền quê đáng sống".