Thạnh Phú qua 01 năm thực hiện phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”

Ngày đăng bài: 11/01/2019 | Tác giả: Văn Minh (thực hiện)

Ngày 09/01/2018, tại xã Mỹ An, UBND huyện Thạnh Phú tổ chức lễ phát động phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau"; qua 01 năm thực hiện, chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Ngọc Tân - Phó Chủ tịch UBND huyện về vấn đề này.

Ông Nguyễn Ngọc Tân tại lễ phát động phong trào thi đua: Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau huyện Thạnh Phú đầu năm 2018. (Ảnh: Văn Minh)

Pv: Sau lễ phát động phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau" tại xã Mỹ An đầu năm 2018, đến nay các ngành địa phương hưởng ứng phong trào này như thế nào?

Ông Nguyễn Ngọc Tân: Lễ phát động phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau" tại xã Mỹ An do UBND huyện tổ chức vào ngày 09/01/2018, với ý nghĩa, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, cả hệ thống chính trị cùng chung tay chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người nghèo trên địa bàn huyện, không để người nghèo phải tự xoay sở, chật vật với những khó khăn của mình, huy động mọi nguồn lực xã hội giúp đỡ người nghèo cùng vươn lên cải thiện đời sống. Việc thực hiện phong trào thi đua vừa là nhiệm vụ quan trọng vừa là niềm hạnh phúc của chính quyền địa phương khi người dân được thay đổi mức sống. Sau lễ phát động, các ngành, các địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào thi đua theo chức năng nhiệm vụ, từng ngành, đơn vị. Thông qua các buổi họp mặt, đối thoại với người nghèo các địa phương đã lồng ghép tuyên truyền nội dung, ý nghĩa mục đích của phong trào thi đua để người nghèo nắm và hưởng ứng, qua đó tự nguyện đăng ký tham gia thoát nghèo. Các ngành đoàn thể huyện, xã đã chủ động, theo dõi, hỗ trợ trực tiếp từng hộ nghèo theo chiều thiếu hụt, tạo điều kiện, hỗ trợ sát với nhu cầu thực tế từng hộ. Bên cạnh sự hỗ trợ, tác động tích cực của các Đề án, dự án: nhân rộng mô hình, Đề án sinh kế, dự án AMD, Heifer thì UBND huyện đã chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã hội tập trung nguồn vốn vay ưu đãi hỗ trợ cho người nghèo vay vốn phát triển sản xuất.

Pv: Kết quả trong 01 năm thực hiện phong trào?

Ông Nguyễn Ngọc Tân: Qua 01 năm hưởng ứng thực hiện, với sự nổ lực quyết tâm của cả hệ thống chính trị huyện, xã và ý chí vươn lên của người nghèo, phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau" đã đạt được nhiều kết quả đáng trân trọng. Theo kết quả rà soát, bình nghị hộ nghèo cuối năm 2018, toàn huyện có 3.527 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 9,54%, giảm 2,32% so với đầu, 1.689 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 4,57%.

Về Đề án sinh kế, toàn huyện có 2.385 hộ nghèo, cận nghèo đăng ký tham gia Đề án phát triển đa dạng sinh kế thoát nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, đến nay có 979/2.385 hộ thoát nghèo bền vững từ Đề án. Bên cạnh đó, huyện đã tập trung nguồn lực chăm lo giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, tạo điều kiện thuận lợi cho người nghèo có điều kiện tham gia xuất khẩu lao động. Qua 01 năm triển khai thực hiện phong trào thi đua, huyện đã vận động hỗ trợ xây dựng nhiều công trình phúc lợi xã hội, xây dựng 188 căn nhà tình thương cho hộ nghèo; vận động các nguồn lực vật chất hỗ trợ cho hộ nghèo thuộc đối tượng bảo trợ xã hội, giúp cho hộ nghèo giảm bớt khó khăn trong cuộc sống.

Có thể khẳng định, phong trào thi đua đã góp phần khơi dậy, phát huy lòng nhân ái, vun đắp tình làng nghĩa sớm, tạo đồng thuận cao trong xã hội, tạo điều kiện cho hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà trong năm qua.

Pv: Huyện cần làm gì để thực hiện tốt hơn phong trào thi đua trong thời gian tới?

Ông Nguyễn Ngọc Tân: Để thực hiện tốt hơn nữa phong trào thi đua và đạt chỉ tiêu Nghị quyết về công tác giảm nghèo, trong thời gian tới, huyện Thạnh Phú tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền nội dung, ý nghĩa, mục đích của phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau", tuyên truyền, tư vấn nâng cao nhận thức của nhân dân, đặc biệt là hộ nghèo, cận nghèo để người dân có định hướng các hoạt động sinh kế của gia đình, cùng với sự hỗ trợ của Đề án, Dự án để vươn lên thoát nghèo. Tranh thủ nguồn lực hỗ trợ của tỉnh, các Chương trình, Dự án, nguồn vận động xã hội hóa, đẩy mạnh thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện, để tạo sự tăng trưởng cao và ổn định, tiếp tục tăng vốn đầu tư các công trình an sinh, phúc lợi cho cộng đồng, nhằm nâng cao đời sống người dân, trong đó có người nghèo. Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ ưu đãi cho người nghèo như: y tế, giáo dục, nhà ở,… Thực hiện hiệu quả, đồng bộ các giải pháp, chương trình, dự án, Đề án giảm nghèo, chú trọng tăng cường hoạt động đào tạo nghề, khuyến nông, khuyến ngư, chuyển giao kỹ thuật, hướng dẫn sản xuất, gắn với cho vay, tạo nguồn lực cho người nghèo phát triển sản xuất, tăng thu nhập. Tăng cường vận động, tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ, đầu tư của cộng đồng xã hội, sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ, tạo điều kiện cho hộ nghèo tiếp cận đầy đủ các nội dung hỗ trợ, tài trợ của các đơn vị, tổ chức, nhà hảo tâm.

Với tinh thần hưởng ứng phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau", tôi kêu gọi các ngành, các cấp, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, tiếp tục hướng về người nghèo tiếp tục chung tay đóng góp nhiều hơn nữa cho công tác an sinh xã hội và mục tiêu giảm nghèo bền vững, mong mỏi bà con hộ nghèo bằng sự nổ lực và ý chí của bản thân, gia đình, hãy phấn đấu hơn nữa, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Pv: Xin cảm ơn ông!