Phát động khởi nghiệp từ Chương trình OCOP trong thanh niên, sinh viên giai đoạn 2018-2020

Ngày đăng bài: 11/01/2019 | Tác giả: Duy Thanh

Ngày 8 tháng 1 năm 2019, tại Trường Đại học Nông Lâm - Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức Lễ phát động khởi nghiệp từ Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trong thanh niên, sinh viên giai đoạn 2018-2020. Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ chủ trì, chỉ đạo và phát động phong trào. Tham dự buổi lễ còn có lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình Mục tiêu quốc gia; đại diện lãnh đạo một số Bộ, Ban, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo và thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu quốc gia, Văn phòng Điều phối nông thôn mới một số tỉnh, thành phố; lãnh đạo một số trường đại học khối khu vực phía Nam, các doanh nghiệp, hợp tác xã có thủ lĩnh trẻ, sinh viên một số trường, viện khu vực phía Nam; đại diện một số hiệp hội, hội, quỹ đầu tư khởi nghiệp, các chuyên gia OCOP; đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương.

Quang cảnh lễ phát động. (Ảnh: Duy Thanh)

Chương trình Khởi nghiệp từ OCOP trong thanh niên, sinh viên nhằm khơi dậy, cổ vũ thanh niên phát huy vai trò xung kích, tình nguyện tham gia phát triển kinh tế - xã hội, tham gia cơ cấu sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, thực hiện khởi nghiệp từ OCOP.

Lễ phát động này cũng chính là hoạt động cụ thể thực hiện Quyết định số 490/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020.

Chương trình xác định 5 mục tiêu: Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên, sinh viên về vai trò và tầm quan trọng của phát triển kinh tế nông thôn, sản xuất nông nghiệp trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; hiểu đầy đủ và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, xây dựng nông thôn mới và Chương trình OCOP; thúc đẩy phong trào khởi nghiệp cho đoàn viên, thanh niên, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, thanh niên các địa phương tích cực tham gia Chương trình OCOP trong thời gian tới, trong đó tập trung vào ươm mầm doanh nhân tương lai; tạo cơ hội cho thanh niên, sinh viên được tập huấn kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp; hun đúc ý chí và tinh thần khởi nghiệp qua các hoạt động giao lưu với các doanh nhân thành đạt.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ chỉ đạo lễ phát động. (Ảnh: Duy Thanh)

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đề nghị thời gian tới, các ngành, địa phương cần tập trung thực hiện các lĩnh vực như phổ biến tuyên truyền, tổ chức các hội thảo, tọa đàm cho sinh viên, thanh niên về chương trình này. Sinh viên, thanh niên toàn quốc cần trực tiếp tham gia vào các mô hình khởi nghiệp. Chú trọng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và tổ chức tốt các phong trào thanh niên tình nguyện để hỗ trợ chương trình OCOP ngày càng thu được nhiều kết quả tích cực.

Tại buổi lễ, Trung ương Đoàn và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ký kết "Kế hoạch phối hợp triển khai khởi nghiệp từ chương trình Mỗi xã một sản phẩm - OCOP trong thanh niên, sinh viên giai đoạn 2019-2020".

Người tiêu dùng quan tâm các sản phẩm chủ lực của tỉnh Bến Tre tham gia trưng bày tại lễ phát động. (Ảnh: Duy Thanh)

Trong dịp này, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh và các đơn vị liên quan tham gia trưng bày các sản phẩm chủ lực của tỉnh Bến Tre.