Ba Tri triển khai mô hình hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp do Ủy ban Y tế Hà Lan - Việt Nam tài trợ

Ngày đăng bài: 25/02/2019 | Tác giả: Minh Đức

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ba Tri vừa tổ chức triển khai mô hình hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp do Ủy ban Y tế Hà Lan - Việt Nam tài trợ.

Theo Quyết định phê duyệt "Dự án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp qua mô hình kinh tế tập thể tại 3 huyện Chợ Lách, Bình Đại và Ba Tri do Ủy ban Y tế Hà Lan - Việt Nam tài trợ" của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre, Dự án có tổng nguồn vốn gần 10 tỷ đồng. Trong đó vốn viện trợ không hoàn lại do Ủy ban Y tế Hà Lan - Việt Nam tài trợ là 6,25 tỷ đồng; Vốn đối ứng từ đơn vị thực hiện và các đối tượng thụ hưởng là 3,5 tỷ đồng. Dự án do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trực tiếp quản lý và thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Tri - Trần Văn Hoàng yêu cầu Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện quản lý, sử dụng có hiệu quả kinh phí Dự án. (Ảnh: Minh Đức)

Tại huyện Ba Tri, dự án hỗ trợ xây dựng 7 mô hình phụ nữ khởi nghiệp tại các xã: An Đức, An Ngãi Trung, Bảo Thạnh, An Hòa Tây, Mỹ Chánh, An Bình Tây và thị trấn Ba Tri. Các mô hình khởi nghiệp gồm: trồng nấm; sấy các mặt hàng nấm; trồng rau hữu cơ; may gia công quần áo và dịch vụ nấu ăn. Tổng nguồn vốn thực hiện các mô hình hỗ trợ phụ nữ huyện Ba Tri khởi nghiệp trên 2 tỷ đồng. Trong đó vốn hỗ trợ không hoàn lại là 1,5 tỷ đồng. Dự án sẽ được triển khai thực hiện từ nay đến tháng 12/2020.