Họp kế hoạch triển khai Chương trình OCOP của các tỉnh chỉ đạo điểm

Ngày đăng bài: 01/03/2019 | Tác giả: Duy Thanh

Ngày 25 tháng 02 năm 2019, tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương tổ chức họp kế hoạch triển khai Chương trình OCOP của các địa phương chỉ đạo điểm. Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở ban nghành và các đơn vị có liên quan của 4 tỉnh điểm phía Nam gồm Quảng Nam, Lâm Đồng, Đồng Tháp, Bến Tre cùng các đơn vị tư vấn như trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Quỹ Toàn cầu hóa Saemaul (SGF). Đoàn Bến Tre tham dự gồm lãnh đạo các sở ban ngành: Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Văn hoá, thể thao và Du lịch, Sở Tài chính, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh, Trung tâm xúc tiến Thương mại, Chi cục Phát triển nông thôn.

Ông Ngô Tất Thắng - Phó Chánh Văn phòng nông thôn mới Trung ương chủ trì cuộc họp.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Duy Thanh)

Theo Kế hoạch của Ban chỉ đạo Trung ương nhằm tăng cường chỉ đạo tại 12 tỉnh thành trên cả nước được chọn là tỉnh điểm về xây dựng Chương trình OCOP gồm Hà Giang, Hà Nội, Quảng Ninh, Sơn La, Thái Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Lâm Đồng, Đồng Tháp, Bến Tre; 5 địa phương có làng văn hóa du lịch gồm Lào Cai, Hà Giang, Quảng Ninh, Thanh Hóa và Bến Tre. Mục đích của Kế hoạch nhằm tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn các cấp, bổ sung thêm nguồn nhân lực từ ngân sách và triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng tốc thực hiện Chương trình OCOP tại các địa phương chỉ đạo điểm; đồng thời phát triển những cách làm hay, sáng tạo để khơi dậy quyết tâm, tinh thần tự giác, tự nguyện, ý thức trách nhiệm cao trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia hưởng ứng Chương trình OCOP, từ đó thúc đẩy những mô hình điển hình, có tác dụng lan tỏa và nhân rộng trên địa bàn tỉnh, vùng và trên cả nước, góp phần thực hiện thành công mục tiêu của Chương trình OCOP giai đoạn 2018-2020.

Kế hoạch chỉ đạo điểm và hoạt động phối hợp thực hiện Chương trình OCOP năm 2019 phải được triển khai sâu rộng đến các cấp, các ngành và đông đảo doanh nghiệp, hợp tác xã, các hộ sản xuất kinh doanh. Nội dung triển khai tại cơ sở phải thiết thực, có kết quả cụ thể, phù hợp với sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và thực tiễn của địa phương. Bên cạnh đó, phải tập trung hỗ trợ các đối tác tham gia Chương trình OCOP gắn với xây dựng nông thôn mới để đạt mục tiêu số sản phẩm OCOP cấp tỉnh, cấp quốc gia. Cần đạt 4 mục tiêu chính trong năm 2019, cụ thể như sau: 100% các tỉnh, thành phố có đề án, kế hoạch triển khai chương trình OCOP giai đoạn 2018-2020 ngay trong quý 2 năm 2019, tổ chức hội nghị triển khai chương trình OCOP hàng năm tới cấp huyện, xã; 100% các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh tham gia chương trình OCOP của tỉnh, thành phố được tập huấn, hướng dẫn, tổ chức thực hiện chu trình OCOP; Các địa phương chỉ đạo điểm hoàn thành mục tiêu đặt ra về triển khai OCOP cấp tỉnh, cấp Trung ương hàng năm. Mục tiêu đến 2020: 900 sản phẩm OCOP cấp tỉnh, 100 sản phẩm OCOP cấp quốc gia, 40 mô hình tiêu biểu; Tăng cường hoạt động truyền thông, thông tin tuyên truyền về chương trình OCOP nhằm huy động sự chung tay thực hiện các mục tiêu của chương trình OCOP, lan tỏa hiệu ứng trên địa bàn tỉnh và trên cả nước.

Ông Lê Văn Trung - Phó Chánh Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Duy Thanh)

Để đạt các mục tiêu trên thì các tỉnh chỉ đạo điểm cần đề ra những biện pháp thực hiện hiệu quả như tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức và vai trò của các cơ quan đơn vị và người dân tham gia Chương trình OCOP; Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn từ Trung ương; Tăng cường hoạt động tư vấn, đào tạo nâng cao năng lực cấp quốc gia, cấp tỉnh; Tăng cường quảng bá Chương trình và sản phẩm OCOP; Xây dựng , triển khai một số mô hình mới về OCOP.

Về việc tổ chức thực hiện, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương là đơn vị chủ trì, điều phối các hoạt động chỉ đạo điểm, tham mưu xây dựng trình Bộ phê duyệt kế hoạch cho từng tỉnh, thành phố, làng Văn hóa Du lịch theo từng năm, tổ chức các đoàn công tác kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện, báo cáo định kỳ Ban Chỉ đạo Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; tổ chức đội ngũ chuyên gia tư vấn cấp quốc gia hỗ trợ trực tiếp các địa phương chỉ đạo điểm; tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu cho từng tỉnh, thành phố; điều phối hoạt động với các Bộ ngành liên quan để phát triển các dự án thành phần của từng tỉnh, thành phố triển khai chương trình OCOP, nhất là về xúc tiến thương mại, chuyển giao công nghệ, sở hữu trí tuệ. Ngoài ra, các bộ ngành Trung ương căn cứ nhiệm vụ, chức năng của mình để cử cán bộ, chuyên gia tham gia đoàn công tác về hỗ trợ các địa phương chỉ đạo điểm triển khai chương trình OCOP; đồng thời lồng ghép các chương trình dự án, bổ sung nguồn lực giúp các địa phương thực hiện thành công mục tiêu chương trình OCOP. Bên cạnh đó, các tổ chức chính trị, xã hội khác cũng có kế hoạch phối hợp triển khai chương trình OCOP như Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Tổng cục Du lịch; Hiệp hội xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ - VietCraft; Hiệp hội doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao; Hiệp hội ẩm thực Việt Nam; Trường Đại học Khoa học Xã Hội Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh; Học viện Nông nghiệp Việt Nam; Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh và Quỹ Toàn cầu hóa Saemaul.

Lãnh đạo Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo các tỉnh dự hội nghị. (Ảnh: Duy Thanh)

Ông Ngô Tất Thắng - Phó Chánh Văn phòng nông thôn mới Trung ương nhấn mạnh để triển khai Kế hoạch được hiệu quả cần làm tốt công tác lựa chọn sản phẩm, lựa chọn doanh nghiệp, hợp tác xã  tham gia Chương trình, cần triển khai Chu trình OCOP ngay trong quý I, không dàn trãi mà cần tập trung hỗ trợ, dồn lực cho một vài doanh nghiệp có sản phẩm chủ lực trọng tâm, tạo điểm nhấn văn hóa thông qua làng văn hóa du lịch, tiêu chuẩn hóa trong dịch vụ du lịch như homestay, nhà hàng ăn uống,…. Chú trọng khâu xúc tiến thương mại cần rà soát sản phẩm, thiết kế bao bì, truy xuất nguồn gốc, hội chợ. Riêng Bến Tre, dự kiến trong năm 2019 sẽ triển khai tổ chức Hội chợ OCOP - Du lịch 2019 vùng Tây Nam Bộ và Đông Nam Bộ, 04 mô hình liên kết phát triển du lịch cộng đồng gắn với làng nghề lễ hội truyền thống và 01 mô hình trung tâm giới thiệu sản phẩm OCOP Bến Tre ngoài tỉnh.