Hiệu quả từ quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tại huyện Giồng Trôm

Ngày đăng bài: 01/03/2019 | Tác giả: Minh Mừng

Toàn huyện Giồng Trôm hiện có 4.012 hộ nghèo (tỷ lệ 7,92%), 2.078 hộ cận nghèo (tỷ lệ 4,01%). Trong đó, hộ nghèo do phụ nữ làm chủ chiếm hơn 35% tổng số của huyện. So với năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện đã giảm 2,7%. Chung tay với công tác giảm nghèo của huyện, năm qua các cấp Hội Phụ nữ huyện Giồng Trôm đã chú trọng triển khai nhiều biện pháp để hội viên giúp nhau về hỗ trợ vay vốn, dạy nghề, giới thiệu việc làm, tập huấn khoa học kỹ thuật, xây dựng những mô hình kinh tế để nâng cao chất lượng cuộc sống.

Để giúp hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, ngay từ đầu năm 2018, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Giồng Trôm tiếp tục xây dựng kế hoạch đề ra các giải pháp giúp phụ nữ nghèo thoát nghèo bền vững, đặc biệt là thông qua hoạt động quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tại Chi nhánh huyện. Năm qua, với sự nổ lực của các thành viên cũng như cán bộ của Chi nhánh huyện đã có nhiều hoạt động tạo điều kiện cho cho người nghèo có thêm vốn để sản xuất, ổn định cuộc sống.

Vốn vay từ quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế huyện Giồng Trôm giúp nhiều hộ gia đình do phụ nữ làm chủ thoát nghèo. (Ảnh: Minh Mừng)

Năm 2018, Chi nhánh đã triển khai quy chế quỹ đến 22/22 xã, thị trấn. Tổng số thành viên tham gia chi nhánh 3.529 thành viên, thành lập 860 nhóm bảo lãnh với 216 cụm sinh hoạt định kỳ hàng tháng, trong đó thành viên vay vốn là 3.505 và 24 thành viên gửi tiết kiệm tự nguyện. Dư nợ gốc cuối năm 2018 hơn 19,34 tỷ đồng.

Trong năm đã cho vay 4 cá nhân là doanh nghiệp quy mô nhỏ với số tiền đầu tư gần 93 triệu đồng, nâng lũy kế đến cuối năm 2018 có 7 cá nhân là doanh nghiệp được đầu tư, số tiền 166 triệu đồng; cho 01 nhóm tiểu thương vay 45 triệu đồng để mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh; 01 thành viên mới tại xã Tân Lợi Thạnh được hưởng lợi từ Quỹ đồng tài trợ dự án AMD, số tiền 7 triệu đồng sau khi vay vốn để tham gia mô hình kinh tế. Kết quả, trong năm 2018 có 73 hộ thoát nghèo, 146 hộ chuyển loại hộ từ nghèo sang cận nghèo. Thu nhập của các thành viên vay vốn được tăng lên rỏ rệt, thể hiện trong năm đã huy động được 2,95 tỷ đồng tiết kiệm.

Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế của huyện đã giúp nhiều hộ nghèo, hộ khó khăn, những hộ cần vốn nhưng khó tiếp cận các nguồn vốn của tổ chức khác được tiếp cận đầu tư sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống, đặc biệt là vốn hỗ trợ phát triển kinh tế và vốn xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh. Năm qua có đến 110 thành viên vay vốn để xây nhà vệ sinh, cùng địa phương thực hiện tiêu chí 17 trong bộ tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới.

Không những thế, việc vận động hội viên, phụ nữ tham gia quỹ còn góp phần giảm tình trạng vay nặng lãi, vay tín dụng đen đang nổi lên; tính đoàn kết trong cộng đồng được tăng lên thông qua việc thành lập nhóm bảo lãnh vốn vay.

Cùng với các hoạt động giúp phụ nữ về vốn, các cấp Hội Phụ nữ trong huyện đã vận động, hướng dẫn hội viên có những tư duy mới, cách làm mới trong lao động, sản xuất, mạnh dạn tham gia chuyển đổi cơ cấu kinh tế, đổi mới phát triển các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả ở nông thôn; tập trung khai thác các nguồn lực hỗ trợ phụ nữ tiếp cận các chương trình chuyển giao khoa học kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ mới vào sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập. Hằng năm các cấp Hội phụ nữ đã tổ chức nhiều lớp dạy nghề truyền thống ở nông thôn, dạy nghề mới về kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, may công nghiệp, đan ghế, giỏ xách nhựa, nấu ăn... cho hàng trăm hội viên. 

Năm 2019 này, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Giồng Trôm tiếp tục duy trì và phát triển bền vững hoạt động quỹ hỡ trợ phụ nữ phát triển kinh tế; tuyên truyền có chiều sâu để hộ nghèo, cận nghèo thấy được lợi ích khi tham gia quỹ, tự nguyện tiếp cận nguồn vốn, tập trung phát triển kinh tế gia đình một cách hiệu quả, bền vững.