Bình Đại tập trung đầu tư phát triển và kết cấu hạ tầng, góp phần xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng bài: 01/03/2019 | Tác giả: Tuyết Mai

Theo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, huyện Bình Đại tiếp tục đẩy mạnh đầu tư phát triển và xây dựng kết cấu hạ tầng, góp phần tác động đến sự tăng trưởng và phát triển kinh tế nhanh của khu vực nông thôn, tạo điều kiện cạnh tranh lành mạnh, tăng sức huy động nguồn vốn tại thị trường nông nghiệp, nông thôn.

Theo đó, huyện tập trung xây dựng cơ bản và phát triển đô thị, chủ yếu tập trung các nguồn lực xây dựng nông thôn mới gắn với việc thực hiện đề án phát triển đô thị và khu dân cư nông thôn. Tiếp tục nâng chất các tiêu chí đô thị loại IV thị trấn Bình Đại mở rộng, đô thị loại V trung tâm xã Lộc Thuận, tiếp tục xây dựng đô thị loại V xã Châu Hưng, Thới Thuận.

Hạ tầng đô thị thị trấn Bình Đại từng bước được đầu tư văn minh, hiện đại. (Ảnh: Tuyết Mai)

Về cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn, huyện tạo điều kiện nhà đầu tư triển khai xây dựng cầu Thừa Mỹ, nâng cấp đường và cầu trên tuyến đê Tây ven sông Ba Lai; phối hợp tạo điều kiện triển khai thực hiện dự án đường Bắc - Nam xã Thạnh Trị, đề nghị cấp trên nâng cấp mặt bằng đê biển từ cầu Cảng cá Bình Đại đến cầu Tàu Bình Thới để tạo điều kiện cho doanh nghiệp vận chuyển hàng thủy sản và khắc phục ô nhiễm môi trường lưu thông trong khu vực thị trấn Bình Đại.v.v…. Đẩy mạnh phong trào "Toàn dân tham gia xây dựng giao thông nông thôn giai đoạn 2018 - 2020"; tiếp tục khuyến khích nhân dân tự vận động xây dựng giao thông nông thôn với tinh thần tự nguyện, phát huy dân chủ ở cơ sở để xây dựng nông thôn mới, phát triển đô thị.

Tiếp tục cải tạo, nâng cấp các khu vực đảm bảo nguồn điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho nhân dân, phối hợp tuyên truyền vận động thực hiện tiết kiệm điện, sử dụng điện an toàn. Tạo điều kiện thuận lợi để triển khai xây dựng đường dây 110kv Bình Thới - Phú Thuận, dự án xây dựng nhà máy điện gió tại xã Thừa Đức, điện mặt trời xã Thạnh Phước và Thới Thuận.

Bên cạnh đó, huyện triển khai thực hiện các công trình đê bao Tam Hiệp và các hạng mục còn lại của đê sông Tiền; các công trình kênh, cống đầu mối; thủy lợi, nạo vét các tuyến kênh dẫn nước từ sông Ba Lai vào trong Đê Tây ở các xã tiểu vùng I và II. Các xã thực hiện tốt thủy lợi nội đồng đảm bảo phục vụ sản xuất.

Chú trọng thực hiện các công trình nước sạch phục vụ cho bà con nông dân. Kiến nghị các đơn vị, công ty nước máy mở rộng mạng lưới, nâng công suất Nhà máy nước ở xã Long Định, nhà máy nước Ba Lai phục vụ các xã: Thạnh Trị, Đại Hoà Lộc, Thạnh Phước, Phú Long, Thới Thuận, Thừa Đức.v.v…

Quan tâm xây dựng kết cấu hạ tầng văn hóa - xã hội, tiếp tục hỗ trợ vốn xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành nâng cấp sân vận động huyện, trùng tu tôn tạo di tích văn hóa truyền thống trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục thể thao và dạy nghề. Khuyến khích, tạo điều kiện phát huy mạnh mẽ từ nguồn lực này để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng văn hoá - xã hội.

Nhìn chung, việc chú trọng đầu tư phát triển và xây dựng kết cấu hạ tầng nhằm tăng khả năng giao lưu hàng hoá, thị trường nông thôn được mở rộng, kích thích kinh tế hộ nông dân tăng gia sản xuất, làm thay đổi bộ mặt nông thôn, thu nhập của các hộ nông dân tăng, đời sống nông dân được nâng lên, thực hiện mục tiêu xoá đói, giảm nghèo và xây dựng  nông thôn mới.