Bình Đại đẩy mạnh phát triển toàn diện hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Ngày đăng bài: 07/03/2019 | Tác giả: Thanh Hương

Thời gian qua, các hoạt động thuộc chương trình " Đồng khởi Khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp" trên địa bàn huyện Bình Đại được các ngành, các cấp triển khai thực hiện đồng bộ và đạt được nhiều kết quả nhất định.

Năm 2018, toàn huyện Bình Đại đã thành lập mới được 38 doanh nghiệp, với tổng vốn đầu tư 112 tỷ đồng, thu hút mới 426 lao động. Nâng tổng số đến thời điểm này, toàn huyện có 492 doanh nghiệp đang hoạt động, với tổng vốn đầu tư trên 3.151 tỷ đồng, trong đó lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp có 45 doanh nghiệp. Đa số các doanh nghiệp mới thành lập hoạt động tương đối hiệu quả, góp phần phát triển đa dạng hệ sinh thái khởi nghiệp của huyện

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thủy sản Đại Thành do thanh niên trẻ khởi nghiệp ngày càng hoạt động hiệu quả. (Ảnh: Thanh Hương)

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số doanh nghiệp hoạt động chưa phát huy hiệu quả dẫn đến giải thể, trong năm 2018, toàn huyện có đến 6 doanh nghiệp đã giải thể.

Để từng bước thu hút đầu tư nguồn lực vào hoạt động kinh doanh, sản xuất khởi nghiệp, nhất là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với các sản phẩm tiềm lực sẵn có của địa phương, tiến tới hình thành môi trường kinh doanh năng động, sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần từng bước thúc đẩy và nâng cao chất lượng nguồn lực tài chính, ý tưởng kinh doanh trong nhân dân để thành lập doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả theo hướng bền vững. Theo kế hoạch năm 2019, Bình Đại xác định đấy mạnh tập trung phát triển toàn diện hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia, thúc đẩy khởi nghiệp trong mọi ngành, mọi lĩnh vực phù hợp với điều kiện thực tế của huyện, tạo lập môi trường thuận lợi để hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản, trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới, góp phần tạo việc làm, tăng năng suất lao động.

Đặc biệt, trong năm 2019, Bình Đại chú trọng hợp tác theo chiều sâu với các đối tác quốc tế, kết nối cộng đồng khoa học và công nghệ người Việt nam ở nước ngoài và cộng đồng trong nước để trao đổi, học tập kinh nghiệm triển khai các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nhất là hỗ trợ doanh nghiệp được tiếp cận nguồn vốn để giải quyết khó khăn trong quá trình khởi nghiệp sáng tạo gắn thành lập, phát triển và liên kết hoạt động các không gian làm việc chung, vườn ươm, trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và các tổ chức thúc đẩy kinh doanh khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.