Thạnh Phú triển khai kế hoạch phát triển kinh tế tập thể

Ngày đăng bài: 07/03/2019 | Tác giả: Quốc Vinh

Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Phú vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2019. Ông Mai Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Năm 2018, tình hình phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn huyện Thạnh Phú được sự quan tâm của Ban Chỉ đạo củng cố, đổi mới và phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã (HTX) huyện, các cấp, ngành, viện, trường, sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân. Qua đó, toàn huyện đã thành lập mới 5 HTX tại các xã Thới Thạnh, Phú Khánh, Mỹ Hưng, Giao Thạnh và Mỹ An. Nâng tổng số đến nay, huyện Thạnh Phú có 16 HTX được đăng ký với 4.444 thành viên. Trong đó, lĩnh vực nông nghiệp có 8 HTX, chiếm tỷ lệ 50%. Một số HTX đã hình thành được các tổ dịch vụ, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, bước đầu mang lại hiệu quả, đặc biệt là đã gắn với các sản phẩm chủ lực của huyện như lúa, dừa, xoài, tôm.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Quốc Vinh)

Đối với tổ hợp tác (THT), trong năm qua, đã thành lập thêm 27 tổ hoạt động theo Nghị định 151 của Chính phủ, nâng lên đến nay, huyện có 164 THT với gần 3.400 tổ viên. Tập trung vào các ngành nghề như nuôi bò, dê, gà, thủy sản, trồng lúa, dừa, cây màu, bó chổi, kết cườm… Qua phân loại, có hơn 120 THT hoạt động khá, chiếm hơn 73%.

Hạn chế thời gian qua là 1 số HTX có dấu hiệu đi xuống; HTX mới thành lập dù được quan tâm, nhưng chậm đi vào hoạt động, còn trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Trình độ quản lý điều hành của HTX nhìn chung còn yếu, chưa đáp ứng yêu cầu trong điều kiện kinh tế thị trường. Một số HTX do làm ăn không hiệu quả như HTX thủy sản Thạnh Phong sẽ giải thể bắt buộc trong tháng 3 này, giải thể tự nguyện HTX thủy sản Thanh Bình dự kiến trong quý II năm 2019. Bên cạnh, hoạt động các THT dù được nâng lên, nhưng nhìn chung thiếu thường xuyên và ổn định, chủ yếu làm theo phong trào, tính thời điểm, vì vậy hiệu quả mang lại chưa cao…

Phát biểu tại hội nghị, ông Mai Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Thạnh Phú yêu cầu Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn thời gian tới quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp nâng cao nhận thức của người dân về kinh tế tập thể. Từ đó, vận động, thu hút đối tượng tham gia vào sản xuất hợp tác. Hội đồng quản trị từng HTX phải chủ động bố trí công việc, lên phương án sản xuất kinh doanh hợp lý nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, thu hút thành viên tham gia; từng lúc có sự phối hợp tốt với địa phương để tháo gỡ khó khăn, vướn mắt. Tháng 4 hàng năm, các đơn vị, địa phương rà soát lại nhu cầu đào tạo gởi về huyện tổng hợp đề xuất Sở Khoa học - Công nghệ hỗ trợ tập huấn. Bên cạnh, cần kiện toàn lại Ban chỉ đạo huyện; đánh giá lại hoạt động các THT, yếu khâu nào, khó khăn ở đâu để đề xuất củng cố, nâng chất lượng hoạt động.