Ba Tri thực hiện tốt phương châm “tỉnh nắm tới xã, huyện nắm tới ấp, xã nắm tới hộ gia đình” góp phần xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng bài: 08/03/2019 | Tác giả: Trà Dũng

Ngày 7/3/2019, Huyện ủy Ba Tri tổ chức họp mặt Bí thư chi bộ ấp, khu phố đầu năm gắn với sơ kết 3 năm thực hiện việc phân công cán bộ theo dõi, hỗ trợ ấp, khu phố trên địa bàn huyện (giai đoạn 2016-2020).

Thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, trong đó thực hiện phương châm "tỉnh nắm tới xã, huyện nắm tới ấp, xã nắm tới hộ gia đình", Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Tri đã cụ thể thành kế hoạch và triển khai thực hiện phân công 129 đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể, Mặt trận và ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy theo dõi, hỗ trợ 129 ấp, khu phố trên địa bàn huyện; đồng thời huyện cũng tiếp nhận 21 đồng chí Tỉnh ủy viên, lãnh đạo sở, ngành, đoàn thể tỉnh hỗ trợ 24 xã, thị trấn của huyện.

Ông Nguyễn Văn Tuấn - Bí thư Huyện ủy Ba Tri phát biểu tại buổi họp mặt. (Ảnh: Trà Dũng)

Qua 3 năm thực hiện, nhìn chung chất lượng và nề nếp sinh hoạt của chi bộ ấp, khu phố được nâng lên; đa số các chi bộ duy trì tốt việc họp chi ủy trước khi sinh hoạt chi bộ; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, công tác kiểm tra, giám sát đảng viên được tăng cường; đội ngũ cấp ủy, cán bộ đảng viên đều nêu cao tính tiên phong gương mẫu. Qua đó, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Cán bộ được phân công đã tích cực đóng góp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đồng thời còn tranh thủ để vận động vật chất ủng hộ địa phương trên lĩnh vực an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới.  Ngoài ra, cán bộ được phân công hỗ trợ cơ sở tích lũy kiến thức, kinh nghiệm thực tiển, nắm chắc, toàn diện nhiều vấn đề ở cơ sở, nâng cao kỹ năng công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao tại cơ quan, đơn vị.

Qua kết quả đánh giá tổ chức cơ sở đảng cuối năm 2018, toàn huyện có 34/129 chi bộ ấp, khu phố hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 91 hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ 4, không có chi bộ không hoàn thành nhiệm vụ.

Tuy nhiên, trong thực hiện cũng còn một số hạn chế, đó là: Một vài đồng chí chưa sắp xếp thời gian công việc cơ quan nên chưa tham gia đầy đủ các cuộc sinh hoạt lệ kỳ; chưa nắm rõ nội dung theo dõi, hỗ trợ ấp, khu phố; chưa nắm rõ hệ thống chính trị ở cơ sở nên đóng góp ý kiến còn chung chung; một vài đồng chí chưa mạnh dạn, chưa phát huy hết vai trò trách nhiệm, chưa thường xuyên liên hệ với cơ sở nắm tình hình hoạt động để kịp thời hỗ trợ; chưa cung cấp đầy đủ thông tin về các chủ trương, định hướng công tác của Huyện ủy để cấp cơ sở triển khai thực hiện; chế độ thông tin, báo cáo chưa kịp thời…… Một vài chi bộ trong hoạt động và sinh hoạt còn một hạn chế, tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt ở một số chi bộ còn thấp; đảng viên chưa mạnh dạng trong tự phê bình và phê bình; một số bí thư chi bộ còn hạn chế trong lãnh đạo, điều hành hoạt động và sinh hoạt của chi bộ còn lung túng, thiếu chiều sâu; vai trò của chi bộ, chi ủy trong lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội ở địa bàn dân cư chưa thể hiện rõ.

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Văn Tuấn - Bí thư Huyện ủy Ba Tri nhấn mạnh, để nâng cao chất lượng hoạt động cấp ủy, chi bộ trong thời gian tới, đối với Đảng ủy các xã, thị trấn phải thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện hoạt động của các chi bộ ấp, khu phố; lãnh, chỉ đạo tốt việc phân công cán bộ, đảng viên hỗ trợ Ban công tác mặt trận, các chi tổ hội đoàn thể ấp và các tổ nhân dân tự quản để nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức này theo phương châm "Tỉnh nắm tới xã, huyện nắm tới ấp, xã nắm tới hộ gia đình".

Đối với chi bộ ấp, khu phố triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, toàn diện. Trong đó, chú trọng thực hiện các nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt, nâng cao công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị cơ sở đúng đường lối, chủ tương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chú trọng phát triển đảng viên mới.

Đối với cán bộ được phân công hỗ trợ các ấp, khu phố cần dành thêm thời gian nghiên cứu, nắm chắc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sâu sát với địa bàn, thường xuyên trao đổi với cấp ủy để đề xuất những giải pháp tích cực thực hiện chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh, toàn diện, thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.