Chợ Lách phát động nhân dân thị trấn đào hố xử lý rác thải

Ngày đăng bài: 13/03/2019 | Tác giả: Cao Khiết

UBND thị trấn Chợ Lách vừa phối hợp với Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thị trấn tổ chức ra quân vận động nhân dân đào hố xử lý rác thải hộ gia đình, xử lý tốt vấn đề ô nhiễm môi trường, xây dựng thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh, góp phần cùng huyện Chợ Lách xây dựng thành công huyện nông thôn mới.

Lực lượng đoàn viên, thanh niên và hội viên Hội Cựu chiến binh hỗ trợ đào hố xử lý rác cho nhiều gia đình ở ấp Thới Định, thị trấn Chợ Lách. (Ảnh: Cao Khiết)

Ông Phạm Văn Hào - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị trấn Chợ Lách kêu gọi toàn thể hội viên cựu chiến binh, đoàn viên, thanh niên và nhân dân thị trần hưởng ứng phong trào xây dựng đời sống văn hóa gắn với đô thị văn minh với những công trình, phần việc thiết thực nhất. Đối với các Chi hội Cựu chiến binh, Chi Đoàn thanh niên trên địa bàn cần xây dựng được mô hình đào hố xử lý rác hộ gia đình, mô hình phần việc tham gia xây dựng đô thị văn minh; Tham gia hiệu quả ngày chủ nhật xanh gắn với bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu.

Sau buổi lễ, các đại biểu và lực lượng đoàn viên, thanh niên và nhân dân ra quân đào hố xử lý rác cho nhiều gia đình ở ấp Thới Định. Sau đó, các ấp, khu phố trên địa bàn thị trấn sẽ phát động nhân dân đào hố xử lý rác để thu gom, xử lý rác thải hợp vệ sinh.