Bộ Giao thông Vận tải trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển Giao thông vận tải Việt Nam” cho 8 cá nhân ngoài ngành giao thông vận tải

Ngày đăng bài: 22/03/2019 | Tác giả: Hữu Thành

Từ năm 2001 đến 2018, Hội Khoa học Kỹ thuật (KHKT) Cầu đường tỉnh Bến Tre phát huy thực hiện "Chương trình vận động hỗ trợ giao thông nông thôn" góp phần phát động phong trào nhân dân đóng góp và vận động các mạnh thường quân tài trợ xây dựng GTNT vùng sâu, vùng xa phục vụ sự đi lại cho nhân dân, con em học sinh đến trường, kích thích phát triển kinh tế xã hội, xây dựng xã nông thôn mới.

Hội KHKT Cầu đường tỉnh đã đến tận nơi làm việc để tổ chức trao Kỷ niệm chương cho các cá nhân được khen tặng. (Ảnh: H-C-Đ)

Với những tấm lòng từ thiện của các đơn vị và cá nhân, Hội KHKT Cầu đường tỉnh làm các thủ tục đề nghị và được Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Việt Nam tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển Giao thông vận tải Việt Nam" cho 8 cá nhân ngoài ngành giao thông vận tải (5 cá nhân là nhà tài trợ và 3 cán bộ kỹ thuật cầu đường) vì đã có thành tích đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển GTVT Việt Nam.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã ký Quyết định số: 2552/QĐ-BGTVT ngày 29/11/2018 về việc tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển Giao thông vận tải Việt Nam" cho 8 cá nhân ngoài ngành giao thông vận tải của tỉnh Bến Tre.

Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển Giao thông vận tải Việt Nam" của Bộ Giao thông vận tải là hình thức khen thưởng cao nhất của Bộ, được ghi tên vào Sổ vàng truyền thống của ngành giao thông vận tải. Hội KHKT Cầu đường tỉnh đã phối hợp với UBND huyện và các ngành hữu quan đến tận nơi làm việc để tổ chức lễ trao lại cho các cá nhân được tặng Kỷ niệm chương.

Các cá nhân được nhận Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển Giao thông vận tải Việt Nam" rất vui mừng cho rằng vừa qua đã đóng góp một phần nhỏ cho cầu đường nông thôn, rất hy vọng những công trình đó sẽ phục vụ đi lại an toàn cho nhân dân và được nhân dân quản lý sử dụng lâu dài.