Mỹ Chánh đạt chuẩn xã văn hóa nông thôn mới

Ngày đăng bài: 22/03/2019 | Tác giả: Trần Xiện

Ban Chỉ đạo Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện Ba Tri vừa tổ chức tổng kiểm tra, công nhận xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới xã Mỹ Chánh.

Xã Mỹ Chánh có 6 ấp với 1.987 hộ, được công nhận là xã văn hóa vào năm 2009. Từ nền tảng xã văn hóa, Mỹ Chánh tiếp tục xây dựng xã văn hóa nông thôn mới. Từ đó kinh tế, xã hội ở địa phương không ngừng phát triển, bộ mặt nông thôn thay đổi, đời sống nhân dân được nâng lên. Trong số 26,5 km đường giao thông của xã, đã nhựa hóa được 2,4 km, bê tông hóa 18,2 km.

Quang cảnh buổi kiểm tra. (Ảnh: Trần Xiện)

Đến nay, toàn xã chỉ còn 74 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 3,7% tổng số hộ; có hơn 1.800 hộ có nhà ở đạt chuẩn Bộ Xây dựng, chiếm 90,63%. Thu nhập bình quân đầu người của xã cuối năm 2018 là 43 triệu đồng/người/năm. Cảnh quang môi trường được giữ gìn sạch đẹp. Xã có 96,47% số hộ được công nhận gia đình văn hóa, trong đó có 77,85% hộ được công nhận gia đình văn hóa 3 năm liền trở lên; 100% ấp đạt chuẩn văn hóa và giữ vững danh hiệu liên tục từ 5 năm trở lên. An ninh, quốc phòng được giữ vững, ổn định.

Diện mạo nông thôn xã Mỹ Chánh ngày càng khởi sắc. (Ảnh: Trần Xiện)

Qua kiểm tra, Thành viên Ban Chỉ đạo Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện Ba Tri tổ chức bỏ phiếu xét công nhận Mỹ Chánh đạt xã Văn hóa nông thôn mới, kết quả có 28/28 phiếu tốt, đủ điều kiện để công nhận xã đạt chuẩn xã văn hóa nông thôn mới.