Chợ Lách kiểm tra kết quả xây dựng nông thôn mới xã Hòa Nghĩa

Ngày đăng bài: 25/03/2019 | Tác giả: Việt Cường

Ông Phạm Hoàng Hiệp - Bí thư Huyện ủy Chợ Lách cùng đoàn cán bộ Huyện ủy đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Hòa Nghĩa về tình hình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Việt Cường)

Năm 2019, Đảng ủy xã Hòa Nghĩa đã ra quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia xã giai đoạn 2016-2020, trong đó Bí thư Đảng ủy xã làm trưởng ban, Chủ tịch UBND xã làm phó ban thường trực phụ trách nông thôn mới. Thành viên gồm trưởng các ban, ngành, hội đoàn thể và bí thư chi bộ, trưởng các ấp trong xã. Thường trực Đảng ủy quan tâm tham gia các cuộc họp lệ kỳ của Thường trực Ban Chỉ đạo xã, thông qua đó đã có những định hướng, chỉ đạo đến thành viên Ban Chỉ đạo và chi bộ các ấp. Đảng ủy phân công cấp ủy viên phụ trách địa bàn để hỗ trợ, theo dõi, nhắc nhở trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Trong cuộc họp Ban Chấp hành Đảng bộ lệ kỳ hàng tháng, cấp ủy viên phụ trách chi bộ có báo cáo kết quả thực hiện ở đơn vị phụ trách và có kiến nghị, đề xuất. Nội dung kiểm tra, giám sát về thực hiện các tiêu chí Nông thôn mới được đưa vào chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm của Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy. Từ đó Đảng ủy xã kịp thời đôn đốc nhắc nhở đối với các đơn vị để thực hiện tốt hơn, cũng như tháo gỡ những khó khăn vướn mắc còn tồn tại ở từng đơn vị.

Đến thời điểm hiện tại, xã Hòa Nghĩa tự đánh giá đạt 15/19 tiêu chí nông thôn mới, còn 4 tiêu chí chưa đạt gồm: Giao thông, Trường học, Cơ sở vật chất văn hóa, Môi trường và An toàn thực phẩm. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, xã còn một số khó khăn như: mặc dù nhân sự trong hệ thống chính trị từ xã đến ấp được Đảng ủy quan tâm củng cố, tuy nhiên do thường xuyên biến động nên cũng ảnh hưởng đến tiến độ, nhịp độ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương; công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia xây dựng Nông thôn mới tuy lan tỏa rộng khắp, nhưng vẫn còn một ít hộ dân còn trông chờ sự hỗ trợ của nhà nước. Việc tổ chức Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới trên địa bàn xã đạt hiệu quả chưa cao, số lượng người dân tham gia chưa nhiều, chủ yếu trong hệ thống chính trị ấp và cán bộ được phân công phụ trách tham gia.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, ông Phạm Hoàng Hiệp - Bí thư Huyện ủy Chợ Lách đề nghị địa phương tiếp tục xem xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, quyết tâm thực hiện hoàn thành trong năm 2019. Theo đó cần nâng cao vai trò lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ xã, xác định phần việc cụ thể của từng đoàn thể, đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị. Phải có kế hoạch chuyên đề để thực hiện 4 tiêu chí chưa đạt, nâng chất hoạt động Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới trên địa bàn, thực hiện nghiêm chế độ họp báo hàng tuần của Ban Chỉ đạo xã, phối hợp chặt chẽ với ngành huyện kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướn mắc trong quá trình xây dựng nông thôn mới.