Bình Đại giảm nghèo bền vững làm nền tảng xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng bài: 25/03/2019 | Tác giả: Thanh Hương

Thời gian qua, huyện Bình Đại đã tập trung nguồn lực triển khai thực hiện nhiều giải pháp thiết thực và hiệu quả trong công tác giảm nghèo, qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, thúc đẩy tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Nuôi dê, một trong những mô hình nằm trong chuỗi dự án sinh kế thoát nghèo bền vững của người dân Bình Đại. (Ảnh: Thanh Hương)

Hàng năm, huyện Bình Đại phối hợp với ngành chuyên môn của tỉnh, các đoàn thể huyện tổ chức họp mặt đối thoại hộ nghèo, hộ cận nghèo nhằm vận động các hộ nghèo đăng ký tham gia phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo, tổ chức tập huấn nghiệp vụ giảm nghèo, nghiệp vụ thực hiện Đề án sinh kế và điều tra hộ nghèo cho các cán bộ huyện, xã, trưởng các ấp, khu phố, điều tra viên, đồng thời thực hiện đồng bộ nhiều hình thức giảm nghèo bền vững lồng ghép vào các dự án, chính sách giảm nghèo, tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận với các dịch vụ xã hội, qua đó hạn chế tái nghèo và phát sinh hộ nghèo mới, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống của người nghèo.

Hoạt động cho vay vốn đối với các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, trên địa bàn đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của các cấp uỷ đảng, chính quyền, sự phối hợp của các đoàn thể như Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh…, đã tạo điều kiện thuận lợi cho người nghèo được tiếp cận các nguồn vốn, tín dụng về giảm nghèo, nước sạch vệ sinh môi trường, học sinh sinh viên, xuất khẩu lao động, quỹ quốc gia giải quyết việc làm,....,v.v, để phát triển kinh tế, tăng thu nhập. Bên cạnh đó, các ban, ngành, đoàn thể còn gắn việc vay vốn, tín dụng với việc hướng dẫn cách sản xuất, khuyến nông, khuyến công và chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ.

Năm 2018, từ các nguồn vốn, huyện Bình Đại đã thực hiện hỗ trợ trên 55 tỷ đồng giúp cho 1.711 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện đề án sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo đối với 2 xã Châu Hưng, Vang Quới Đông, theo đó đã hỗ trợ hơn 2 tỷ đồng cho 73 hộ nghèo, 39 hộ cận nghèo và 5 hộ thoát nghèo tham gia dự án nuôi dê, nuôi bò, may túi xách trong đề án sinh kế, qua đó đã có 150 hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo. Tính từ năm 2016 đến năm 2018, với 1.192 hộ tham gia vào đề án sinh kế đã có 938 hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo, trong đó có 334 hộ không tái nghèo.

Đặc biệt, hướng giảm nghèo bền vững được huyện chú trọng thực hiện trong nhiều năm gần đây là công tác tạo việc làm, dạy nghề cho lao động nông thôn và xuất khẩu lao động. Chỉ tính riêng năm 2018, toàn huyện có trên 317 lao động được học nghề, 91 lao động đi làm việc ngoài nước và giải quyết việc làm cho 1.686 lao động, đồng thời 271 doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động trên nhiều lĩnh vực.

Ngoài ra, các hình thức bảo trợ xã hội đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo cũng được đảm bảo như hỗ trợ về nhà ở, y tế, điện, giáo dục đào tạo, trợ cấp người cao tuổi, tàn tật, tâm thần, neo đơn, mồ côi … Hiện nay, 100% hộ nghèo của huyện được cấp thẻ bảo hiểm y tế.

Riêng đối với các xã bãi ngang gồm: Phú Long, Phú Vang, Vang Quới Đông, Thạnh Trị, Đại Hòa Lộc, Thừa Đức, chính sách hỗ trợ được ưu tiên về nhiều mặt. Trong đó, trong năm 2017, 2018  đã chi hỗ trợ hộ nghèo thu nhập cho 1.954 hộ, với tổng số tiền trên 426 triệu đồng. Bằng nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia về hỗ trợ đầu tư hạ tầng xã bãi ngang và nguồn vốn xã vận động được tập trung thực hiện hoàn thiện 11 tuyến đường liên tổ, liên ấp, với tổng kinhy phí trên 4 tỷ đồng.

Nhờ thực hiện hiệu quả các giải pháp giảm nghèo, đến nay huyện Bình Đại có số hộ nghèo giảm còn 2.795 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 6,75% và giảm 1,73% so với đầu năm 2018. Đặc biệt, trong xây dựng nông thôn mới các giải pháp giảm nghèo đã giúp huyện có 100% xã đạt tiêu chí lao động có việc làm và tiêu chí điện, 9/19 xã đạt tiêu chí hộ nghèo, 17/19 xã đạt tiêu chí về nhà ở, 18/19 xã đạt tiêu chí y tế.

Để tiếp tục triển khai hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững trong thời gian tới, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân và thúc đẩy kinh tế xã hội của huyện ngày càng phát triển. Bình Đại xác định đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân, nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng trong công tác giảm nghèo. Các cấp chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể triển khai đồng bộ các hoạt động để nhân dân được tiếp cận với các chính sách giảm nghèo, vay vốn ưu đãi, tín dụng của ngân hàng chính sách xã hội, xuất khẩu lao động và dạy nghề, tạo việc làm mới cho lao động và chú trọng xây dựng, sửa chữa nhà ở, định hướng cụ thể công tác giảm nghèo ở cơ sở, thực hiện các giải pháp thiết thực phù hợp với địa phương.