Ba Tri- Vĩnh An 100% phiếu đề nghị xét công nhận xã nông thôn mới

Ngày đăng bài: 25/03/2019 | Tác giả: Trà Dũng

Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Ba Tri vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến và bỏ phiếu đề nghị xét công nhận xã Vĩnh An đạt chuẩn xã nông thôn mới.

Qua 8 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến thời điểm này, xã Vĩnh An đã cơ bản đạt 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới. Có thể thấy, kết quả nổi bật trong công tác xây dựng xã nông thôn mới là đời sống nhân dân được nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 của xã đạt 41 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo được kéo giảm còn 2,97%; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 99,95%. Xã cũng đã thành lập và hoạt động có hiệu quả các hình thức tổ chức sản xuất như: hợp tác xã Tôm thâm canh, tổ liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm chủ lực chăn nuôi bò..… Cơ sở hạ tầng nông thôn cơ bản hoàn thiện, tỷ lệ hộ được sử dụng điện đạt 98%; tỷ lệ hộ sự dụng nước hợp vệ sinh đạt  95%, trong đó 65% hộ sử dụng nước sạch theo quy chuẩn Quốc gia.

100% thành viên Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện Ba Tri thống nhất đề nghị Ban Chỉ đạo Tỉnh xét công nhận xã Vĩnh An đạt chuẩn xã nông thôn mới. (Ảnh: Trà Dũng)

Tổng nguồn lực xã Vĩnh An đã huy động xây dựng xã nông thôn mới là 139,4 tỷ đồng. Trong đó vốn trung ương, tỉnh hỗ trợ 86 tỷ đồng, huyện 4,3 tỷ đồng, vốn ngân sách xã và các nguồn do xã vận động là 22 tỷ đồng, vốn doanh ngiệp 3,2 tỷ đồng; nguồn vốn còn lại do nhân dân đóng góp.

Tại hội nghị, thành viên Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện Ba Tri đã tổ chức lấy ý kiến và bỏ phiếu đề nghị xét công nhận xã Vĩnh An đạt chuẩn xã nông thôn mới. Kết quả có 59/59 phiếu đồng ý, đạt tỷ lệ 100%.  Sau hội nghị này, Ban Chỉ đạo huyện Ba Tri sẽ hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục để đề nghị Ban Chỉ đạo Tỉnh xét công nhận xã Vĩnh An đạt chuẩn xã nông thôn mới trong năm 2019.