Ba Tri tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 221 của Ban Bí thư khóa X

Ngày đăng bài: 25/03/2019 | Tác giả: Trà Dũng

Huyện ủy Ba Tri vừa tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, khóa X về "Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân".

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Trà Dũng)

Thực hiện Quyết định 221 của Ban Bí thư, hàng năm Ban Tuyên giáo Huyện ủy, UBND huyện Ba Tri và các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch phối hợp, tổ chức tuyên truyền trên các lĩnh vực như: các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, các nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng nông thôn mới, độ thị văn minh, Chương trình Đồng khởi Khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp, Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp, cải tạo giồng tạp, chiến lược phát triển kinh tế biển, phát triển du lịch, các công trình xây dựng chợ, giao thông, trường học, Dự án phát triển đàn bò sữa, Đề án phát triển đa dạng sinh kế giảm nghèo bền vững; phối hợp tuyên truyền, vận động giải quyết các vấn đề bức xúc trong dân….

Nhờ đó, hầu hết mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đều được huyện triển khai thực hiện đúng theo kế hoạch đề ra. Hiện nay, huyện Ba Tri có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Tân Thủy, An Ngãi Trung, Mỹ Nhơn, Mỹ Hòa), xã Vĩnh An cơ bản đạt 19 tiếu chí, 2 xã An Phú Trung, Mỹ Chánh đạt 16 tiêu chí, các xã còn lại đều đạt trên 10 tiêu chí; thị trấn Ba Tri đạt đô thị loại IV, Trung tâm xã An Ngãi Trung đạt đô thị loại V; Dự án phát triển đàn bò sữa mở rộng trên địa bàn 17 xã, có trên 1.280 hộ dân tham gia, với trên 2.432 bò cái nền và 1.374 bò sữa F1, F2, hiện nay thu nhập của người chăn nuôi bò sữa rất cao; huyện đã xây dựng và đưa vào hoạt động hai cụm công nghiệp Thị Trấn - An Đức và Cụm công nghiệp An Hòa Tây, thu hút nhiều doanh nghiệp đăng ký đầu tư hoạt động, tạo công ăn việc làm cho người dân tại địa phương; các công trình dân sinh như: Khu trung tâm giải trí huyện, Nhà văn hóa thiếu nhi, Chợ Ba Tri…. được đầu tư xây dựng khang trang phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí, mua bán, trao đổi hàng hóa của người dân; tiến độ cơ cấu lại ngành nông nghiệp đạt nhiều kết quả, kinh tế tập thể tiếp tục phát triển, thu nhập bình quân đầu người năm 2018 là 42,7 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo được kéo giảm còn 9,32%; an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổ định.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, UBND huyện ký Kế hoạch liên tịch phối hợp thực hiện Quyết định 221 năm 2019 trên địa bàn huyện. (Ảnh: Trà Dũng)

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy và UBND huyện Ba Tri thống nhất ký Kế hoạch liên tịch "Triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân năm 2019 trên địa bàn huyện".

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Văn Tuấn - Bí thư Huyện ủy Ba Tri yêu cầu Ban Tuyên giáo Huyện ủy, UBND huyện và các cấp ủy quan tâm tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Quyết định số 221 của Ban Bí thư. Trước mắt trong năm 2019, tập trung tuyên truyền các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (giai đoạn 2015-2020). Đồng thời, tập trung tuyên truyền chủ đề năm "Tăng tốc - Tạo bứt phá", 9 nhiệm vụ trọng tâm của Tỉnh ủy và 40 đầu việc của Huyện ủy đề ra. Nghiên cứu các giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn trong công tác tuyên truyền; đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện chương trình Đồng khởi Khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp, đồng thời quan tâm tổ chức nắm dư luận xã hội và tổ chức tuyên truyền, giải quyết kịp thời các bức xúc của người dân.