Bình Đại đẩy mạnh phá thế độc canh cây lúa

Ngày đăng bài: 25/03/2019 | Tác giả: Thanh Hương

Thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị, hiệu quả và phát triển bền vững, huyện Bình Đại đã tập trung cải tạo các diện tích đất lúa kém hiệu quả sang canh tác nhiều loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, nhằm phá thế độc canh cây lúa, đem lại lợi nhuận cho nông dân. Sau hơn 8 năm triển khai thực hiện đã có những tác động tích cực.

Diện tích đất lúa được nông dân chuyển đổi sang trồng dừa và rau màu đang phát triển tốt. (Ảnh: Thanh Hương)

Năm 2014, Các cấp lãnh đạo huyện Bình Đại đã tích cực vận động và phát động phong trào nông dân đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng phù hợp trên diện tích đất trồng lúa, nhằm cải tạo đất, nâng cao giá trị kinh tế, đáp ứng tốt nhu cầu thị trường, nhất là thích ứng với biến đổi khí hậu. Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các ngành chuyên môn khuyến khích nhân dân mạnh dạng ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cây trồng phù hợp với lợi thế từng vùng, xây dựng và nhân rộng các mô hình liên kết sản xuất trên cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch liên kết "bốn nhà", giúp nâng cao giá trị nông sản, bảo đảm lợi ích cho người nông dân. Đặc biệt, để tạo điều kiện cho người dân sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả cao, huyện tập trung hướng dẫn nông dân sản xuất theo hướng hữu cơ, an toàn, thường xuyên nạo vét, kiên cố hóa hệ thống thủy lợi nội đồng, góp phần đảm bảo trong việc chủ động ngăn mặn, chống hạn.

Đến nay, toàn huyện đã chuyển đổi trên 566ha đất lúa sang trồng cây ăn quả, dừa, cỏ, rau màu các loại và nuôi trồng thủy sản kết hợp với trồng lúa. Đồng thời thực hiện luân canh cây màu xuống ruộng lúa tăng theo từng năm. Tính riêng 3 tháng đầu năm 2019, đã luân canh được 410ha. Qua đó, đã tăng lợi nhuận cho nông hộ mỗi vụ canh tác từ hơn 30 triệu đồng so với trồng độc canh cây lúa 3 vụ trong năm.

Anh Võ Phúc Hậu - xã Châu Hưng chăm sóc vườn bưởi da xanh được trồng từ đất lúa chuyển đổi cho lợi nhuận kinh tế cao. (Ảnh: Thanh Hương)

Châu Hưng là xã tiên phong trong phong trào chuyển đổi và mang lại hiệu quả cao nhất của huyện. Xã có khoảng 44ha đất lúa kém hiệu quả cần chuyển đổi, hiện nông dân địa phương đã thực hiện chuyển đổi được 33,5 ha. Các diện tích còn lại, xã đã và đang tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân chọn giống cây trồng phù hợp với tiềm năng, lợi thế địa phương và có thị trường tiêu thụ ổn định, phấn đấu chuyển đổi sản xuất dứt điểm đến cuối năm nay, góp phần nâng cao thu nhập cho hộ gia đình.