Bến Tre có 35 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày đăng bài: 27/03/2019 | Tác giả: Thanh Ngân

Sáng ngày 26/3/2019, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016-2020 tổ chức sơ kết quý I và đề ra phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2019. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Văn Trọng - Trưởng ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Phước và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Lập - Phó Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì hội nghị.

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: Thanh Ngân)

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh, trong quý I/2019, Chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững đã được các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và toàn xã hội trong tỉnh quan tâm, tham gia vào cuộc; các giải pháp, nhiệm vụ trong thực hiện Chương trình được triển khai đồng bộ, đã tạo sự lan tỏa tích cực trong cộng đồng dân cư, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới và thúc đẩy giảm nghèo nhanh, bền vững. Công tác theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, quản lý các Chương trình được quan tâm thực hiện thường xuyên.

Kết quả tính đến tháng 3 năm 2019, toàn tỉnh có 36 xã đạt 19 tiêu chí xã nông thôn mới, 17 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí, 64 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí, 30 xã đạt từ 5 đến 9 tiêu chí và không xã đạt dưới 5 tiêu chí. Tỷ lệ tiêu chí đạt bình quân trên xã hiện nay của toàn tỉnh là 13,03 tiêu chí, (tăng 0,36 tiêu chí so với tháng 12 năm 2018). Bên cạnh đó, công tác giảm nghèo đạt được kết quả khá tốt, đến cuối năm 2018 toàn tỉnh còn 23.470 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 6,08% (giảm 6.868 hộ so với năm 2017, tương đương 1,85%) và 17.695 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 4,58% (giảm 109 hộ so với năm 2017, tương đương 0,08%).

Về Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP-BT), Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt Đề án triển khai thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Bến Tre giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030 và các cấp, các ngành, địa phương đang khẩn trương xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện. Ngoài ra, nhằm chuẩn bị tốt cho việc tổ chức Hội chợ nông nghiệp và sản phẩm OCOP khu vực Đồng Bằng sông cửu Long lần thứ nhất năm 2019 tổ chức tại Bến Tre, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành tạm thời Bộ tiêu chí, trình tự, thủ tục đánh giá và xếp loại sản phẩm OCOP của tỉnh để làm cơ sở đánh giá tiêu chuẩn sao của các sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh.

Ông Bùi Văn Lâm - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chánh Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh phát biểu thảo luận tại cuộc họp. (Ảnh: Thanh Ngân)

Tuy nhiên, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh cũng đánh giá kết quả thực hiện các Chương trình trong quý I/2019 còn một số khó khăn, hạn chế, đó là tiến độ xây dựng các công trình hạ tầng tại các xã đăng ký xây dựng nông thôn mới năm 2018, 2019 còn chậm. Chủ đề thực hiện "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới" hàng tháng vẫn chưa toàn diện các nội dung trong tiêu chí xã nông thôn mới, phần lớn các xã tập trung thực hiện tiêu chí 17 mà chưa thực hiện đa dạng, phong phú các hình thức liên quan đến nhiều tiêu chí. Hiệu quả hoạt động của các Hợp tác xã, Tổ hợp tác còn chưa cao, người dân chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng khi tham gia các tổ chức này; liên kết sản xuất còn rời rạc, việc thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn còn hạn chế. Tác động của biến đổi khí hậu, dịch bệnh trên heo, gà và giá nông sản xuống thấp, đặc biệt là giá dừa đã ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất và thu nhập của người dân, nhất là người nghèo. Công tác bảo vệ môi trường mặc dù được tỉnh quan tâm và tập trung tuyên truyền nhưng mức độ chấp hành của các cơ sở sản xuất trong lĩnh vực chăn nuôi và tiểu thủ công nghiệp còn hạn chế.

Quý II năm 2019, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh đề ra nhiệm vụ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại các xã, tổ chức thẩm định và đề nghị xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho các xã đăng ký năm 2018, 2019 khi đạt đủ 19 tiêu chí. Theo dõi, đôn đốc địa phương thực hiện 04 tiêu chí "cứng" và "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới" hàng tháng. Tập trung thực hiện các nội dung thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm. Chuẩn bị tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020. Thực hiện Kế hoạch hỗ trợ các ấp thuộc các xã bãi ngang ven biển trong xây dựng nông thôn mới. Triển khai và thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ người nghèo phát triển sản xuất, hỗ trợ dạy nghề, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động,... và các chính sách hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch - vệ sinh môi trường, tiếp cận thông tin, trợ giúp pháp lý, trợ cấp xã hội,… để giúp người nghèo ổn định cuộc sống, nâng cao thu nhập.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Văn Trọng - Trưởng ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh chỉ đạo cuộc họp. (Ảnh: Hữu Hiệp)

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Văn Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh đánh giá việc triển khai thực hiện các Chương trình trên địa bàn tỉnh trong quý I/2019 cũng còn gặp một số khó khăn như: Tiến độ thi công các công trình và giải ngân vốn chậm, việc triển khai thực hiện "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới" chưa phát huy hiệu quả cao, đặc biệt sự tham gia của người dân chưa nhiều, còn sự thờ ơ đối với việc phát động phong trào, đó là điểm nghẽn mà Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu của tỉnh phải tháo gỡ trong thời gian tới tốt hơn.

Để góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị tất cả thành viên trong Ban Chỉ đạo của tỉnh và các địa phương tích cực quán triệt sâu sắc tinh thần thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, cố gắng tạo sự chuyển biến về vật chất và tinh thần cho người dân. Ban Chỉ đạo các xã cần xác định rõ quan điểm, nhiệm vụ trong xây dựng nông thôn mới, phải tập trung để xóa nghèo và giảm nghèo bền vững, đặc biệt là việc thực hiện công tác tuyên truyền, vận động trong dân. Bên cạnh đó, cả hệ thống chính trị phải vào cuộc triển khai "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới", đặc biệt cấp ủy ở địa phương cần xây dựng kế hoạch 6 tháng hoặc cả năm, trong đó xác định cụ thể các chủ đề cần thực hiện trong từng tháng, để trên cơ sở đó sẽ phát động, chỉ đạo thực hiện, từng bước đưa cuộc vận động đi vào nề nếp, đạt hiệu quả. Đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, trong quá trình nâng chất lên xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, phải rà soát và nâng chất các tiêu chí để đạt bền vững, đặc biệt là các tiêu chí chưa đạt 100% theo quy định. Riêng các xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới phải tập trung thực hiện đến cuối năm 2020 đạt ít nhất 10 tiêu chí trở lên, trong đó có 04 tiêu chí bắt buộc là 2, 10, 17 và 19. Đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, đặc biệt là việc vận động người dân giải phóng mặt bằng. Đối với các công trình ở các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 thì khẩn trương hoàn chỉnh phê duyệt hồ sơ dự án. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư, đảm bảo sử dụng vốn hiệu quả, đặc biệt là việc vận động người dân tham gia đóng góp vật chất, tiền mặt vào xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các địa phương tập trung chỉ đạo, thực hiện công tác phát triển sản xuất, cải thiện sinh kế, đặc biệt là tạo điều kiện thuận lợi cho người nghèo có cuộc sống ổn định, có điều kiện tham gia sản xuất, mang lại thu nhập chính đáng, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn giảm nghèo. Lựa chọn những hộ có điệu kiện, có quyết tâm thoát nghèo, cần cù, chịu khó tham gia xây dựng thí điểm "Khu dân cư phát triển" để cùng liên kết trong phát triển sản xuất. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình OCOP của tỉnh để tạo sự liên kết trong sản xuất, phát triển thêm nhiều ngành nghề.

Ngoài ra, các sở, ban, ngành và địa phương cần thực hiện nghiêm túc việc báo cáo định kỳ kết quả thực hiện 4 tiêu chí "cứng" và "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới" để các đơn vị đầu mối tổng hợp, báo cáo định kỳ hàng tháng cho Tỉnh ủy. Đẩy mạnh việc triển khai, thực hiện 09 tiêu chí huyện nông thôn mới Chợ Lách và thành phố Bến Tre hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, tiếp tục phấn đấu trong quý II/2019 công nhận thêm ít nhất 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

100% thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh thống nhất công nhận thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới. (Ảnh: Thanh Ngân)

Dịp này, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh đã tổ chức bỏ phiếu, xét công nhận 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm các xã: Bình Phú, Mỹ Thạnh An (thành phố Bến Tre), Vĩnh Thành (Chợ Lách), Thành An (Mỏ Cày Bắc) và Vĩnh An (Ba Tri), với tỷ lệ 100% phiếu đồng ý. Nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới trong toàn tỉnh là 35/147 xã.