Giồng Trôm sơ kết các Chương trình mục tiêu quốc gia quý I/2019

Ngày đăng bài: 27/03/2019 | Tác giả: Huỳnh Lâm

Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Giồng Trôm vừa tổ chức họp sơ kết tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia quý I và triển khai phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2019. 

Theo báo cáo, quý I năm 2019, huyện Giồng Trôm đã tập trung chỉ đạo thực hiện hai Chương trình mục tiêu quốc gia là xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững đạt được những kết quả khả quan. Toàn huyện đã có 4 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, xã Phong Nẫm đạt 17 tiêu chí, xã Châu Hòa đạt 15 tiêu chí, xã Mỹ Thạnh đạt 11 tiêu chí, 14 xã đạt từ 5 -10 tiêu chí. Chương trình giảm nghèo bền vững tiếp tục triển khai các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo; thực hiện đầy đủ chính sách hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cho hộ nghèo, hộ cận nghèo… Tập trung thực hiện công tác giảm nghèo và sinh kế tại 5 xã: Lương Hòa, thị trấn, Long Mỹ, Thạnh Phú Đông và Sơn Phú.

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: Huỳnh Lâm)

Bên cạnh đó, tính đến cuối tháng 2/2019, toàn huyện đã vận động thành lập mới 12 doanh nghiệp, đạt 18,46% chỉ tiêu tỉnh giao. Lũy kế năm 2018 đến nay đã thành lập mới trên 220 doanh nghiệp. Hiện toàn huyện có 10 hợp tác xã đang hoạt động theo luật hợp tác xã năm 2012. Tuy nhiên, phong trào Đồng khởi Khởi nghiệp chưa thật sự đi vào chiều sâu, chưa được sự hưởng ứng tích cực của thanh niên và người lao động.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Văn Bé Sáu - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Ban Chỉ đạo huyện và các địa phương trong thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thời gian qua. Tuy nhiên, phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện thời gian qua có dấu hiệu chậm lại; Ban Chỉ đạo cấp xã chưa thống nhất được Ban Chỉ đạo chung nên còn hạn chế trong công tác điều hành, phối hợp và phân công nhiệm vụ từng thành viên.

Dịp này, ông Nguyễn Văn Bé Sáu yêu cầu Ban Chỉ đạo các cấp trong huyện cần phối hợp tốt với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, tăng cường công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa các Chương trình mục tiêu quốc gia, nhằm nâng cao nhận thức của người dân, góp phần tạo sự đồng thuận trong thực hiện xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Đồng thời, các địa phương cần đẩy nhanh hơn nữa công tác phát triển sản xuất và xây dựng các mô hình phát triển sản xuất hiệu quả, khai thác nguồn lực của địa phương, phát huy vai trò của người dân trong xây dựng nông thôn mới nhất là việc tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.