Xã An Phú Trung đạt xã văn hóa nông thôn mới

Ngày đăng bài: 27/03/2019 | Tác giả: Trần Xiện

Ban chỉ đạo toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện Ba Tri vừa tổ chức tổng kiểm tra công nhận xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới An Phú Trung.

Quang cảnh buổi kiểm tra. (Ảnh: Trần Xiện)

Xã An Phú Trung, huyện Ba Tri có 6 ấp với 2.219 hộ, được công nhận là xã văn hóa vào năm 2010. Kế thừa và phát huy kết quả đạt được, trong 2 năm qua, An Phú Trung tiếp tục triển khai xây dựng xã nông thôn mới. Từ đó, bộ mặt nông thôn ở địa phương có nhiều khởi sắc, kinh tế, xã hội không ngừng phát triển, đời sống nhân dân được nâng lên. Bằng nhiều nguồn vốn, đến nay xã đã nhựa hóa được 1,5 km đường xã, chiếm 14,69%; bê tông hóa 2,3km đường ấp, chiếm 37,16%; bê tông hóa hơn 4km đường từ ấp đến khu dân cư, chiếm 58,84% tổng số tuyến đường. Đến nay xã chỉ còn 122 hộ nghèo, chiếm 5,5% tổng số hộ; có hơn 1.940 hộ có nhà ở đạt chuẩn Bộ Xây dựng, chiếm 86,97% tổng số hộ. Hiện tại, thu nhập bình quân đầu người của xã là 42,15 triệu đồng/người/năm. Cảnh quang môi trường được giữ gìn xanh, sạch, đẹp. Tình làng nghĩa xóm được thắt chặt. Xã có 92,11% số hộ được công nhận gia đình văn hóa, trong đó có 65,12% hộ được công nhận gia đình văn hóa 3 năm liền trở lên; 100% ấp đạt chuẩn văn hóa và giữ vững danh hiệu liên tục từ 5 năm trở lên. An ninh, quốc phòng được giữ vững, ổn định.

Qua kiểm tra, kết quả bỏ phiếu có 24/24 phiếu tốt. Với kết quả này, Ban chỉ đạo toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện Ba Tri sẽ đề nghị Ủy ban nhân dân huyện quyết định công nhận An Phú Trung đạt chuẩn xã văn hóa nông thôn mới.