Thạnh Phú triển khai hoạt động Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2019

Ngày đăng bài: 27/03/2019 | Tác giả: Văn Minh

Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" huyện Thạnh Phú vừa tổ chức hội nghị triển khai hoạt động năm 2019. Ông Nguyễn Ngọc Tân - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" huyện chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Văn Minh)

Theo đó, năm 2019 huyện phấn đấu thực hiện đạt trên 90% công dân từ 16 tuổi trở lên đăng ký thực hiện tiêu chí "Người tốt, việc tốt"; trên 90% cá nhân đăng ký và được công nhận "Người lớn gương mẫu", "Trẻ em chăm ngoan". Bên cạnh, công nhận trên 85% danh hiệu "Gia đình văn hóa"; trên 70% gia đình đạt chuẩn 3 năm liên tục. Giữ vững và công nhận trên 90% khu dân cư đạt danh hiệu "Ấp, khu phố văn hóa"; 80% "Ấp, khu phố văn hóa" đạt chuẩn 3 năm liên tục và giữ vững danh hiệu 5 năm liền.

Đồng thời, xây dựng và công nhận đạt 90% "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa". Phấn đấu 03 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; trong đó có 09 xã, thị trấn được kiểm tra nâng chất xã văn hóa. Phấn đấu 90% người dân được tuyên truyền, phổ biến pháp luật và khoa học kỹ thuật và 41% người dân tham gia luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên.

Ban Chỉ đạo huyện sẽ thành lập đoàn kiểm tra, giám sát nâng chất 09 xã, thị trấn văn hóa; kiểm tra tất cả các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa đăng ký năm 2018 và 2019. Đồng thời, phối hợp Ban Chỉ đạo tỉnh giám sát, hướng dẫn phương pháp tổ chức mô hình mẫu và hoạt động kết nối, khai thác hiệu quả thiết chế văn hóa - thể thao cơ sở.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Ngọc Tân đề nghị thành viên Ban Chỉ đạo, các ngành huyện và địa phương trong thời gian tới cần đổi mới và nâng cao vai trò trách nhiệm của Ban Chỉ đạo trong quá trình triển khai thực hiện; xác định nhiệm vụ nào bứt phá, trọng tâm để đeo bám xuyên suốt chỉ đạo nhằm đưa phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, tiếp tục duy trì và nâng chất các danh hiệu văn hóa đã đạt được.

Đồng thời, đẩy mạnh và phát triển phong trào cả chiều rộng và chiều sâu tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và số lượng; lấy động lực tinh thần của người dân làm chủ đạo, chủ thể để tuyên truyền, vận động, phát động, kêu gọi mọi người cùng thực hiện.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Ngọc Tân cũng đề nghị ngành huyện và các địa phương phải làm sao để đưa Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và trong bình xét các danh hiệu đi vào thực chất, ngày càng lan tỏa và được nhân rộng ở địa bàn, cộng đồng và gia đình. Xây dựng phong trào ngày càng thực chất nhằm tạo tiền đề, nền tảng để xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.