Thới Thạnh tập trung xây dựng thành công xã nông thôn mới trong quí II.2019

Ngày đăng bài: 01/04/2019 | Tác giả: Văn Minh

Đến nay, xã Thới Thạnh, huyện Thạnh Phú có 15 tiêu chí xã nông thôn mới đạt 100%; 4 tiêu chí chưa đạt là tiêu chí số 2 giao thông, tiêu chí số 5 trường học, tiêu chí số 6 cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí số 16 văn hóa. Trong đó, tiêu chí số 16 đạt 85%; tiêu chí số 6 đạt 70%; tiêu chí số 2 và tiêu chí số 5 đạt 50%.

Mục tiêu của xã trong thời gian tới là giữ vững và nâng chất các tiêu chí đã đạt, tập trung xây dựng hoàn thành các tiêu chí chưa đạt; phấn đấu xây dựng thành công xã nông thôn mới trong quí II/2019.

Thới Thạnh quyết tâm thực hiện đạt chuẩn xã nông thôn mới trong quý II/2019. (Ảnh: Văn Minh)

Để đạt mục tiêu đề ra, Thới Thạnh tiếp tục chú trọng tuyên truyền, vận động thực hiện các tiêu chí chưa đạt, làm tốt công tác giám sát nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ các công trình. Bên cạnh, xã tập trung vận động hoàn thành vốn đối ứng trong xây dựng các công trình giao thông nông thôn, Khu thể thao và Nhà văn hóa các ấp. Triển khai xây dựng giao thông nông thôn theo Đề án 3333 của UBND tỉnh.

Đồng thời, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập cho người dân. Quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động của Hợp tác xã; trong đó, phát triển Hợp tác Nông nghiệp theo hướng đa dịch vụ, góp phần đem lại hiệu quả kinh tế cho thành viên tham gia. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.