Giồng Trôm hội nghị thành lập Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Châu Hòa

Ngày đăng bài: 01/04/2019 | Tác giả: Hoàng Minh

Ủy ban nhân dân xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm vừa tổ chức Hội nghị thành lập Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ nông nghiệp nhiệm kỳ 2019 - 2024. Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Văn Trọng đến dự.

Tại Hội nghị, đại biểu được nghe báo kết quả tuyên truyền, vận động thành viên và danh sách thành viên đăng ký, số vốn góp; thông qua dự thảo điều lệ HTX; dự thảo phương án sản xuất, kinh doanh của HTX. Đồng thời, thành viên HTX tiến hành biểu quyết dự thảo điều lệ, dự thảo phương án sản xuất, kinh doanh của HTX nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Quang cảnh Hội nghị thành lập Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Châu Hòa nhiệm kỳ 2019 - 2024. (Ảnh: Hoàng Minh)

Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Châu Hòa có địa chỉ trụ sở chính tại xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Với mục tiêu phát huy mạnh mẽ các lợi thế tiềm năng của xã, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho những người trực tiếp sản xuất, HTX tổ chức kinh doanh theo hình thức kinh doanh đa dịch vụ, gồm các Dịch vụ nông nghiệp và phi nông nghiệp. Trong nhiệm kỳ, từ năm 2019 cung cấp 4 dịch vụ cho thành viên, năm 2020 cung cấp 7 dịch vụ và năm 2021 cung cấp tiếp 3 dịch vụ.

Qua vận động tuyên truyền, đến nay HTX Dịch vụ nông nghiệp Châu Hòa có 210 thành viên đăng ký tham gia. Vốn điều lệ là 1 tỷ 500 triệu đồng (một tỷ năm trăm triệu đồng). Giá 1 đơn vị vốn góp trên giá 1 cổ phần là 1 triệu đồng.

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo phát biều tại hội nghị. (Ảnh: Hoàng Minh)

Phát biều tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo cho rằng thời gian tới để HTX hoạt động có hiệu quả hơn, các thành viên tham gia HTX phải trên tinh thần tự giác, tự nguyện tiêu thụ, sử dụng các dịch vụ của HTX cung cấp. Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc phải là những người biết làm ăn, biết kinh doanh, biết hạch toán, biết năng động với thị trường, biết hy sinh cho hoạt động HTX, cho xã viên.

Hội nghị đã bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp Châu Hòa nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ông Phạm Quang Đằng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, bà Phạm Thị Bé Tám - Trưởng Ban kiểm soát, ông Lê Hoàng Phúc, đựợc bổ nhiệm làm Giám đốc, ông Nguyễn Minh Trung và ông Trần Nhật Nam làm Phó Giám đốc.