Nhìn lại 03 tháng thực hiện hoạt động “Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày đăng bài: 04/04/2019 | Tác giả: Hữu Lộc

Sau 03 tháng triển khai thực hiện "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới" theo Hướng dẫn số 5884/HD-BCĐ của Ban Chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu quốc gia tỉnh, địa phương đã cơ bản nắm bắt được tinh thần, ý nghĩa, cách thức thực hiện với chủ đề khá đa dạng, mang lại hiệu quả nhất định trong huy động sức dân, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới.

Để triển khai thực hiện "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới" trên địa bàn, tất cả các xã đều xây dựng kế hoạch hàng tháng với đầy đủ thông tin, đúng quy trình, thời gian quy định tại Hướng dẫn số 5884/HD-BCĐ. Đặc biệt, có 37 xã đã xây dựng kế hoạch cả năm để có định hướng triển khai thực hiện lâu dài và phân bổ chủ đề hàng tháng cho phù hợp.

Chủ đề giao thông nông thôn được nhiều địa phương quan tâm thực hiện. (Ảnh: Hữu Lộc)

Chủ đề "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới" được các địa phương chọn lựa để thực hiện trong 02 tháng qua khá đa dạng, tuy nhiên phần lớn vẫn tập trung chủ yếu vào hai chủ đề chính là môi trường và xây dựng giao thông nông thôn, cụ thể như sau:

Tháng 01 năm 2019, có 120 xã thực hiện chủ đề về môi trường như phát hoang bụi rậm, dọn vệ sinh cơ quan, nhà ở, xử lý rác thải sinh hoạt, cắt tỉa cây xanh, trồng cây xanh hai bên đường giao thông,...; 25 xã thực hiện chủ đề về xây dựng giao thông nông thôn như giải phóng mặt bằng, nâng cấp hoặc xây mới lộ tổ NDTQ, vận động người dân hiến đất, ủng hộ kinh phí để xây dựng đường giao thông,...; 02 xã thực hiện chủ đề khác như công tác thủy lợi (sửa chữa cống), tuyên truyền về an ninh trật tự xã hội.

Tháng 02 năm 2019, các chủ đề được chọn lựa đa dạng và bao quát hơn trong thực hiện 19 tiêu chí xã nông thôn mới, cụ thể: 99 xã thực hiện chủ đề về môi trường; 27 xã thực hiện chủ đề về xây dựng giao thông nông thôn; 08 xã thực hiện các nội dung liên quan đến thủy lợi (nạo vét kênh mương, sửa chữa cống,...); 05 xã thực hiện tuyên truyền về an ninh trật tự xã hội; 04 xã thực hiện vận động người dân tham gia Hợp tác xã, liên kết sản xuất; 03 xã thực hiện sửa chữa đường điện vào nhà cho an toàn; 01 xã thực hiện vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế.

Tháng 03 năm 2019, các xã vừa thực hiện "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới" trong ngày 31 tháng 3 vừa qua và đang tổng hợp báo cáo về huyện, tỉnh theo dõi.

Các xã đã tích cực vận động người dân cùng tham gia "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới", phát huy cao nhất vai trò chủ thể của người dân; công tác huy động nguồn lực cũng được thực hiện khá tốt. Trong quý I năm 2019, có 57.387 lượt người tham gia tổ chức thực hiện "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới" bao gồm cán bộ tỉnh, huyện, xã, ấp và người dân. Tổng số tiền huy động để thực hiện các phần việc của "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới" trên toàn tỉnh là 1,607 tỷ đồng.

Giao thông nông thôn được thông thoáng, đảm bảo an toàn giao thông (Ảnh: Hữu Lộc)

Qua 3 tháng thực hiện, có thể nhận thấy một số tác động của hoạt động "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới" đối với đời sống người dân và góp phần vào việc thực hiện 19 tiêu chí xã nông thôn mới như sau:

Việc lấy ý kiến nhân dân đối với công tác xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới" đã góp phần thực hiện tốt phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng". Người dân đã tham gia bàn bạc, thống nhất và tích cực đóng góp vật chất và ngày công lao động để triển khai thực hiện các nội dung theo Kế hoạch.

Vấn đề môi trường và giao thông nông thôn được hầu hết các xã quan tâm, ưu tiên thực hiện. Qua đó, góp phần xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn thêm xanh, sạch, đẹp, thông thoáng, các tuyến đường giao thông được xây mới hoặc cải tạo, nâng cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, mua bán của người dân. Bên cạnh đó, các tuyến kênh thủy lợi được nạo vét, khai thông dòng chảy, các tuyến đường được lắp bóng đèn đảm bảo an ninh,...

Phát huy vai trò phụ trách xã của cán bộ tỉnh, huyện trong việc huy động nhiều nguồn lực từ các nhà tài trợ, doanh nghiệp để thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới, qua đó, thay đổi được tư duy "văn bản, kế hoạch" thành "hành động cụ thể, thiết thực".

Hầu hết các xã đã chủ động, tích cực để triển khai thực hiện hiệu quả "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới", một số xã được đánh giá là nổi trội nhất so với các xã còn lại được các huyện, thành phố chọn để tổ chức tham quan, nhân rộng cho các xã còn lại trên địa bàn, cụ thể như:

Xã Mỹ Chánh, huyện Ba Tri là xã tiêu biểu với chủ đề, nội dung thực hiện rất rõ ràng, mang tính riêng biệt, không rập khuôn, phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị.

Xã Thạnh Phước, huyện Bình Đại là xã tiêu biểu với nhiều kết quả nổi bật so với các xã còn lại của huyện, nhờ vào sự tham gia nhiệt tình và đồng lòng cao của người dân.

Xã Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách: công tác theo dõi, tổng hợp, báo cáo được quan tâm thực hiện với đầy đủ thông tin, số liệu chia theo từng ấp. Hàng tháng cán bộ cấp tỉnh, cấp huyện được phân công phụ trách hỗ trợ xã đều được mời tham dự họp đóng góp dự thảo và triển khai kế hoạch thực hiện.

Xã Tường Đa, huyện Châu Thành: Trong quý I/2019, xã đã thực hiện nạo vét khai thông dòng chảy 1.830m kênh nội đồng, dọn dẹp phát hoang 3.600m đường, với hơn 758 lượt người tham dự.

Xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm: huy động đông đảo cán bộ, người dân tham gia thực hiện (1.741 lượt người), hai bên các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã được dọn dẹp gọn gàng, sạch đẹp.

Xã Nhuận Phú Tân, huyện Mỏ Cày Bắc nổi bật với việc tổ chức khởi công xây dựng tuyến đường ĐX 02 theo Đề án giao thông nông thôn của tỉnh, với tổng chiều dài 2.682m, nền đường 5m, mặt bê tông 3,5m.

Xã Minh Đức, huyện Mỏ Cày Nam thực hiện xây dựng kế hoạch hàng tháng đúng theo quy trình hướng dẫn, chủ đề đa dạng với các công việc cụ thể, tổ chức tuyên truyền rộng rãi đến người dân, thu hút đông đảo người dân tham gia (762 lượt người).

Xã Phú Khánh, huyện Thạnh Phú là xã tiêu biểu trên địa bàn huyện với công tác chuẩn bị chu đáo, nội dung, dụng cụ đảm bảo theo yêu cầu công việc và huy động được đông đảo lượt người tham gia.

Xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre với nội dung thiết thực, huy động được số lượng người dân tham gia nhiều hơn so với các xã khác trên địa bàn, đặc biệt có sự tích cực tham gia của các đảng viên 76.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới" vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục, kế hoạch hàng tháng của một số xã vẫn chưa thật sự cụ thể, rõ ràng về nội dung thực hiện và phân công nhiệm vụ; việc lấy ý kiến của người dân trong xây dựng kế hoạch tại một số địa phương vẫn chưa đầy đủ. Chủ đề thực hiện hàng tháng vẫn chưa toàn diện các nội dung trong tiêu chí xã nông thôn mới, phần lớn các xã tập trung thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường, mà chưa thực hiện đa dạng, phong phú các hình thức liên quan đến nhiều tiêu chí khác. Các địa phương còn gặp khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng và huy động kinh phí thực hiện các công trình hạ tầng như xây dựng, sửa chữa các cống, xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn. Bên cạnh một số xã triển khai thực hiện tốt theo tinh thần chỉ đạo chung, vẫn còn một số địa phương chưa thu hút được nhiều đối tượng tham gia; sự lan tỏa trong nhân dân còn hạn chế, một bộ phận người dân chưa tích cực cùng với hệ thống chính trị địa phương thực hiện các phong trào.