Chương trình vận động hỗ trợ giao thông nông thôn: Hội KHKT Cầu đường tổ chức nghiệm thu 2 cầu nông thôn

Ngày đăng bài: 04/04/2019 | Tác giả: Hữu Thành

Hội Khoa học Kỹ thuật (KHKT) Cầu đường tỉnh vừa phối hợp với nhà tài trợ tổ chức nghiệm thu, khánh thành đưa vào sử dụng 2 cầu ở huyện Châu Thành và huyện Giồng Trôm.

Cầu tổ NDTQ số 10, ấp Phước Thiện, xã Phước Thạnh, huyện Châu Thành. (Ảnh: H-C-Đ)

Cầu thứ nhất là cầu tổ NDTQ số 10, ấp Phước Thiện, xã Phước Thạnh, huyện Châu Thành. Cầu bê tông được xây mới (dài 9 mét, rộng 2 mét), kinh phí xây dựng 46 triệu đồng. Trong đó, ông Nguyễn Trương Hoàn, bà Lê Thị Hồng, ông Lê Trung Cang, bà Nguyễn Thị Ngọc Hoa và ông Lê Trung Kiên TP.HCM tài trợ 40 triệu đồng, còn lại nhân dân đóng góp 6 triệu đồng và 25 ngày công lao động.

Cầu tổ NDTQ số 18, ấp 6, thị trần Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm. (Ảnh: H-C-Đ)

Cầu thứ hai là cầu tổ NDTQ số 18, ấp 6, thị trần Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm. Cầu được thiết kế xây mới bằng bê tông, dài 13 mét, mặt cầu rộng 2,2 mét lọt lòng, thay cầu cũ mặt cầu hẹp 1,2 mét đã xuống cấp, trụ cầu bị gãy. Kinh phí xây dựng 51 triệu đồng. Trong đó, bà Nguyễn Thị Dưỡng - Việt kiều Mỹ tài trợ 40 triệu đồng, nhân dân đóng góp 11 triệu đồng và 22 ngày công lao động.

Đồng thời, Hội KHKT Cầu đường tỉnh đã trao trước một số tiền cho địa phương tổ chức xây dựng 2 công trình ở xã Bình Thành, huyện Giồng Trôm và xã An Thạnh, huyện Mỏ Cày Nam.