Thành phố Bến Tre triển khai Kế hoạch Chương trình Đồng Khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp năm 2019

Ngày đăng bài: 16/04/2019 | Tác giả: Phương Thảo

Uỷ ban nhân dân thành phố Bến Tre vừa tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình Đồng khởi Khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp năm 2019.

Năm 2018, Chương trình Đồng khởi Khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Bến Tre được duy trì, trong đó tập trung thực hiện chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp. Kết quả, thành phố có 200 doanh nghiệp thành lập mới, đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao; vận động 35 hộ kinh doanh cá thể đủ điều kiện chuyển lên doanh nghiệp, đạt 116,66% kế hoạch.

Quang cảnh hội nghị (Ảnh: Phương Thảo)

Năm 2019, thành phố Bến Tre sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác truyền thông khởi nghiệp bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú và hiệu quả. Phát động cuộc thi Tìm kiếm ý tưởng, dự án khởi nghiệp cấp thành phố, quan tâm bồi dưỡng và hỗ trợ thêm các ý tưởng đã đạt giải để hoàn thiện ý tưởng tham gia dự án do tỉnh tổ chức. Nâng cao hiệu quả hoạt động Tổ vận động cơ sở sản xuất kinh doanh thành phố, Tổ hỗ trợ đầu tư và khởi nghiệp cấp xã nhằm đẩy mạnh công tác vận động hộ kinh doanh cá thể chuyển lên doanh nghiệp. Tiếp tục duy trì, kết nối các doanh nghiệp thông qua các kênh "Cà phê doanh nghiệp" của tỉnh, "Cà phê khởi nghiệp" của Uỷ ban thành phố.

Tập trung hỗ trợ củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các loại hình kinh tế tập thể phù hợp với Luật hợp tác xã năm 2012 và Nghị định 151 về hoạt động của Tổ hợp tác. Phấn đấu trong năm 2019, thành phố có 800 hộ kinh doanh cá thể thành lập mới, phát triển 150 doanh nghiệp, 30 hộ kinh doanh cá thể đủ điều kiện chuyển đổi lên doanh nghiệp, thành lập mới 02 hợp tác xã, 04 Tổ hợp tác; thực hiện có hiệu quả Đề án Phát triển đa dạng sinh kế¸giảm nghèo bền vững.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Trúc Lâm - Phó chủ tịch UBND thành phố đề nghị từng thành viên Tổ xúc tiến đầu tư khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp thành phố, lãnh đạo các ban ngành đoàn thể và UBND xã, phường triển khai thực hiện có hiệu quả các công việc liên quan đến lĩnh vực phụ trách, có kiểm tra và theo dõi chặt tiến độ công việc; tiếp tục rà soát, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp yên tâm đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh; quan tâm tìm kiếm và kịp thời hỗ trợ, bồi dưỡng các ý tưởng, dự án khởi nghiệp tại địa phương với phương châm"Thành phố Bến Tre quyết tâm đồng hành cùng các ý tưởng khởi nghiệp và vận động hộ kinh doanh cá thể đủ điều kiện lên doanh nghiệp".