Bình Đại huy động hơn 244 tỉ đồng xây dựng dự án hạ tầng then chốt phát triển đô thị

Ngày đăng bài: 19/04/2019 | Tác giả: Thanh Hương

Thời gian qua, huyện Bình Đại đã tập trung huy động mọi nguồn lực, từng bước xây dựng hoàn thiện các dự án hạ tầng then chốt phát triển đô thị theo hướng đồng bộ, bền vững, ưu tiên đầu tư các công trình giao thông nông thôn, thủy lợi trọng điểm, phục vụ sản xuất, phòng chống thiên tai và thực hiện đề án xây dựng hạ tầng cung cấp nước sạch phục vụ sản xuất, sinh hoạt của huyện. 

Bộ mặt đô thị loại IV mở rộng thị trấn Bình Đại. (Ảnh: Thanh Hương)

Giai đoạn 2016 - 2020, huyện Bình Đại đã huy động được hơn 244 tỷ đồng xây dựng nhiều dự án. Trong đó, dự án Trung tâm đô thị huyện đang trong quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, với nguồn vốn 221 tỷ đồng, xây dựng và đưa vào hoạt động nhà máy chế biến dừa với tổng kinh phí 1 tỷ đồng. Đặc biệt, từ năm 2016 đến năm 2019, huyện đã huy động nguồn vốn đóng góp của nhân dân được 18,1 tỷ đồng để xây dựng nhiều tuyến đường và cầu giao thông nông thôn.

Đối với hệ thống thủy lợi, huyện đã đầu tư nạo vét được 12 tuyến kênh nội đồng và gia cố khẩn cấp 206 mét đê bao sạt lở ở xã Tam Hiệp, với tổng nguồn vốn hơn 4,1 tỷ đồng. Các hệ thống thủy lợi được đầu tư đã phát huy hiệu quả, chủ động tưới tiêu nhiều diện tích gieo trồng, qua đó góp phần hạn chế tình trạng thiếu nước phục vụ sản xuất của các địa phương. 

Gia cố đê bao Tam Hiệp. (Ảnh: Thanh Hương)

Bên cạnh đó, huyện cũng đã mời gọi đầu tư xây dựng 7 nhà máy nước sạch phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho nhân dân trên địa bàn huyện tại các xã, gồm: Nhà máy nước Thới Lai, có công suất hoạt động 2.640m3/ngày, nhà máy nước Long Định, có công suất hoạt động 1.920m3/ngày, Công ty TNHH cấp nước Đan mạch, công suất hoạt động 12.000m3/ngày, Doanh nghiệp tư nhân Rồng Phát công suất hoạt động 1.440m3/ngày, Nhà máy nước sạch Kiến Vang công suất hoạt động 960m3/ngày, nhà máy cấp nước sạch Ba Lai công suất hoạt động 9.600m3/ngày và Công ty cổ phần Đại Quang Thủy đang trong giai đoạn thi công.

Theo kế hoạch đầu tư công trung hạn của huyện từ nay đến năm 2020, đến nay huyện đã mời gọi được nhà đầu tư khu đô thị Bà Nhựt với kinh phí khoảng 510 tỷ đồng và dự kiến thu hút hàng trăm tỷ đồng đầu tư thực hiện 3 công trình nhà máy điện gió và vận động các chủ đầu tư tại các nhà máy nước nâng công suất hoạt động để đảm bảo cung cấp đủ nước sạch cho hộ dân trong khu vực.

Nhờ đó, đến nay, Bình Đại đã xây dựng thành công đô thị loại IV, mở rộng thị trấn Bình Đại và đô thị loại V xã Lộc Thuận.