Phú Hưng phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trước tháng 6 năm 2019

Ngày đăng bài: 19/04/2019 | Tác giả: Phương Thảo

Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới thành phố Bến Tre vừa có buổi làm việc về tiến độ xây dựng nông thôn mới tại xã Phú Hưng. Chủ tịch UBND thành phố Cao Thành Hiếu chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo, xã Phú Hưng đã đạt 15/19 tiêu chí (TC), các TC chưa đạt gồm TC số 2: Giao thông, TC số 6: Cơ sở vật chất văn hóa, TC 16: Văn hóa và TC 17: Môi trường và An toàn thực phẩm.

Quang cảnh buổi kiểm tra. (Ảnh: Phương Thảo)

Đối với TC số 2: Giao thông, xã đang triển khai thi công đường ĐX 05, dự kiến hoàn thành trong tháng 6/2019. Đường ĐA04, ĐA05 thi công đạt khoảng 20%. Riêng đường ĐA 02, ĐA 03 còn một số hộ dân chưa đồng thuận hiến đất, xã đang tiếp tục vận động. Về cơ sở vật chất văn hóa, Phú Hưng đang thi công nhà văn hóa ấp Phú Chiến, dự kiến đến cuối tháng 6/2019 hoàn thành. Thực hiện TC 17: Môi trường và An toàn thực phẩm, hiện xã có 1.517/3.584 hộ đăng ký xử lý rác thải, số còn lại tự chôn lấp. Số hộ có nhà tắm kín đáo 3.489/3.584, đạt  97,35%. Số hộ có hố xí hợp vệ sinh là 3.378/3.584 hộ, đạt 94,25%.  Hiện Phú Hưng đang tiếp tục vận động 95 hộ chưa có nhà tắm kín đáo và 206 hộ chưa xây dựng hố xí hợp vệ sinh, đảm bảo đạt 100% hộ dân trên địa bàn có hố xí hợp vệ sinh và nhà tắm kín đáo.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Cao Thành Hiếu đề nghị xã Phú Hưng cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các TC chưa đạt. Đặc biệt quan tâm thực hiện TC 17: Môi trường và An toàn thực phẩm, khẩn trương vận động người dân xây dựng hố xí hợp vệ sinh và nhà tắm kín đáo, nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường. Phòng Tài nguyên - Môi trường tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, phải có hệ thống xử lý nước thải đảm bảo quy chuẩn trước khi thải ra môi trường. Hệ thống chính trị xã tiếp tục vận động các hộ dân chưa đồng thuận hiến đất để các công trình giao thông được hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, phấn đấu xã Phú Hưng đạt chuẩn nông thôn mới trước tháng 6/2019.