Gần 100 chiến sỹ dân quân tham gia công trình xây dựng nông thôn mới ở xã Phú Khánh

Ngày đăng bài: 19/04/2019 | Tác giả: Văn Minh

Gần 100 chiến sỹ dân quân năm thứ nhất của xã Phú Khánh, Tân Phong, Đại Điền, Thới Thạnh, Hòa Lợi và Quới Điền tham gia huấn luyện tại xã Phú Khánh đã phối hợp với Ban Chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa và nông thôn mới xã thực hiện công trình đắp triên lộ tuyến đường giao thông nông thôn và phát hoang bụi rậm, góp phần xây dựng xã nông thôn mới.

Chiến sỹ dân quân hăng hái tham gia thực hiện công trình. (Ảnh: Văn Minh)

Theo đó, cán bộ, nhân dân và các chiến sỹ đã tham gia đắp triên lộ tuyến đường Kênh Cầu Tàu dài 01 km ở ấp Phú Lợi và phát hoang bụi rậm tuyến đường dài gần 2km nối liền ấp Phú Hòa đến ấp Phú Long Phụng A.

Đây là hoạt động nằm trong nội dung huấn luyện dân quân tự vệ làm công tác vận động quần chúng đồng thời hỗ trợ Phú Khánh trong xây dựng xã nông thôn mới.

Được biết, xã Phú Khánh đã đạt 15/19 tiêu chí xã nông thôn mới, còn 4 tiêu chí chưa đạt; trong đó có tiêu chí giao thông mới đạt hơn 70%. Thời gian qua, xã Phú Khánh đã tập trung mọi nguồn lực và huy động sức dân cùng tham gia thực hiện để sớm hoàn thành tiêu chí này.