Giồng Trôm tư vấn việc làm cho trên 100 lao động

Ngày đăng bài: 25/04/2019 | Tác giả: Kim Phụng

Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm vừa phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức buổi tư vấn việc làm cho trên 100 lao động trên địa bàn huyện.

Tại buổi tư vấn, lao động và gia đình được Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cũng như Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giới thiệu các chính sách hỗ trợ vay vốn dành cho người lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo và lao động khác như Nghị định số 61 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và quỹ quốc gia về việc làm, các Nghị quyết số 24 năm 2017, số 20 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh,...

Người lao động trao đổi trực tiếp với các doanh nghiệp về thị trường lao động tại Nhật Bản. (Ảnh: Kim Phụng)

Đồng thời, người lao động được trao đổi trực tiếp với các doanh nghiệp có uy tín về thị trường lao động tại Nhật Bản và các nước khác. Qua đó, tạo điều kiện cho người lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, lao động có nhu cầu tìm việc làm trên địa bàn huyện nắm được đầy đủ thông tin về việc làm và xuất khẩu lao động, chọn được ngành nghề phù hợp đảm bảo thu nhập, ổn định cuộc sống vươn lên thoát nghèo bền vững.

Tính đến quý I năm 2019, huyện Giồng Trôm đã giải quyết việc làm cho trên 800 lao động, riêng xuất khẩu lao động đã xuất cảnh 173 người, trong đó có 8 hộ nghèo, 9 hộ cận nghèo. Công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo luôn được huyện đặc biệt quan tâm thực hiện xuyên suốt bằng nhiều giải pháp.