Ba Tri tập huấn xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình năm 2019

Ngày đăng bài: 25/04/2019 | Tác giả: Trà Dũng

Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) - Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Bến Tre vừa tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và công tác gia đình năm 2019 cho 300 đại biểu là thành viên Ban chỉ đạo, Mặt trận và các đoàn thể, ngành huyện, xã, thị trấn; cán bộ phụ trách phong trào "TDĐKXDĐSVH" và công tác gia đình; Ban vận động ấp, khu phố trên địa bàn huyện Ba Tri.

Quang cảnh lớp tập huấn. (Ảnh: Trà Dũng)

Tại lớp tập huấn, các học viên được trao đổi, hướng dẫn, triển khai nội dung văn bản mới của Chính phủ, của tỉnh về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; quản lý và tổ chức lễ hội; quy định về xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Khu dân cư văn hóa"; quy định việc thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình… 

Thông qua lớp tập huấn, nhằm giúp học viên nắm rõ hơn chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác xây dựng đời sống văn hóa trong giai đoạn mới. Đồng thời, giúp các học viên có điều kiện giao lưu, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm nhằm đưa phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở đi vào chiều sâu và hoạt động ngày càng hiệu quả.