Thạnh Phú thành lập mới gần 140 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc giai đoạn 2016 - 2018

Ngày đăng bài: 25/04/2019 | Tác giả: Quốc Vinh

Sau 3 năm thực hiện Chương trình 10 của Tỉnh ủy về "Đồng khởi Khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp", huyện Thạnh Phú có sự tập trung cao cho công tác triển khai và đạt nhiều kết quả tích cực; nhận thức của cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và người dân về Chương trình ngày càng được nâng lên.

HTX dừa Phú Nông xã Phú Khánh là 1 trong 8 HTX của huyện được thành lập trong 3 năm qua. (Ảnh: Quốc Vinh)

Huyện đã thành lập Tổ Xúc tiến Đầu tư và Khởi nghiệp, Nhóm hỗ trợ khởi nghiệp cấp xã, thị trấn. Xây dựng và phát hành cẩm nang giới thiệu tiềm năng, chính sách thu hút đầu tư của huyện. Tổ chức các cuộc thi tìm kiếm ý tưởng, dự án khởi nghiệp cho học sinh, công nhân viên chức, đoàn viên, thanh niên nông thôn. Phối hợp tỉnh tổ chức Diễn đàn khởi nghiệp lần I. Bên cạnh, tạo điều kiện cho thanh niên tham gia các sự kiện khởi nghiệp, diễn đàn doanh nghiệp, triển lãm tại tỉnh; tổ chức gặp gỡ doanh nghiệp, hộ kinh doanh để thông tin, giới thiệu các chính sách ưu đãi; vận động hộ kinh doanh đủ điều kiện chuyển đổi lên doanh nghiệp…

Qua đó, toàn huyện Thạnh Phú đã thành lập mới gần 140 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc, nâng tổng số lên 230 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc trong toàn huyện, đạt trên 45% so kế hoạch; phát triển hơn 1.000 hộ kinh doanh cá thể, nâng tổng số trên 3.000 hộ, đạt trên 50%. Thành lập mới 08 hợp tác xã (HTX), nâng tổng số toàn huyện có 15 HTX, đạt 100% kế hoạch. Ngoài ra, các địa phương còn thành lập mới 102 tổ hợp tác theo Nghị định 151 của Chính phủ, phát triển 15 doanh nghiệp từ hộ kinh doanh cá thể. Tỷ lệ hộ nghèo còn 9,41%, giảm 7,67% trong 3 năm, bình quân giảm 2,56%/năm.

Đặc biệt, trong hoạt động xúc tiến đầu tư, 3 năm qua, huyện đã tiếp, làm việc và khảo sát thực tế với trên 72 lượt nhà đầu tư, trong đó có những đơn vị có quy mô lớn như: Tập đoàn Thành Thành Công, Tập đoàn MASAN, Công ty Alliance One, Công ty cổ phần Tân Hoàng Cầu Bến Tre, Tập đoàn CP Thái Lan, Công ty cổ phần năng lượng ECOWIN... Bên cạnh đó, tỉnh đã cấp mới 19 dự án đầu tư trên địa bàn huyện với tổng vốn đăng ký gần 20.000 tỷ đồng, trong đó, nhiều dự án đã được triển khai theo tiến độ đăng ký, có dự án đã đi vào hoạt động…

Từ nay đến năm 2020, huyện Thạnh Phú đặt chỉ tiêu sẽ phát triển mới 1.100 hộ kinh doanh cá thể; 80 doanh nghiệp các loại, trong đó có 15 doanh nghiệp chuyển lên từ hộ kinh doanh cá thể.Thành lập mới 01 hợp tác xã, 20 tổ hợp tác. Hỗ trợ 05 cơ sở, cá nhân xây dựng dự án khởi nghiệp. Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm từ 2% trở lên…