Thành phố Bến Tre tập trung xây dựng thành phố Văn Minh đô thị

Ngày đăng bài: 02/05/2019 | Tác giả: Phương Thảo

Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre vừa tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) và Đề án xây dựng thành phố Văn minh đô thị năm 2019.

Thực hiện Đề án xây dựng thành phố Bến Tre đạt chuẩn thành phố văn minh đô thị, năm 2018, thành phố thực hiện đạt 03 Tiêu chí (TC) gồm: tuyến đường văn minh, xây dựng chợ theo hướng văn minh, trường đạt chuẩn quốc gia. Nâng tổng số TC đã đạt lên 22/35 TC.

Ông Võ Thanh Hồng - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Bến Tre phát biểu chỉ đạo hội nghị (Ảnh: Phương Thảo)

Phong trào TDĐKXDĐSVH tiếp tục được đẩy mạnh và đạt được nhiều kết quả tích cực. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên; bộ mặt đô thị, cảnh quan môi trường ngày càng sạch đẹp, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng. Việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được quan tâm. Năm 2018, thành phố có 72/72 ấp, khu phố đạt chuẩn văn hóa; 30.400/31.921 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa (đạt tỷ lệ 95,2%); 3 phường đạt chuẩn VMĐT gồm phường 5, phường 6, phường Phú Tân. 02 xã văn hóa NTM gồm xã Bình Phú và xã Mỹ Thạnh An. Đến nay, thành phố đã có 04/07 xã đạt chuẩn NTM, 08/10 phường đạt chuẩn VMĐT.

Năm 2019, thành phố tiếp tục phấn đấu thực hiện đạt thêm 10 TC thành phố văn minh đô thị, nâng tổng số TC đạt lên 32/35. Trong đó, tập trung xây dựng 02 xã Sơn Đông và Phú Hưng đạt chuẩn nông thôn mới; thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, chính sách hỗ trợ học nghề, giải quyết việc làm, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài; Chủ trương "Không để tăng thêm người nghiện ma túy và nạn trộm cắp trên địa bàn" gắn với kế hoạch chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị. Theo dõi chặt chẽ đơn thư tiếp nhận, chuyển giao, giải quyết không để tồn đọng kéo dài, phát sinh phức tạp.

Ông Võ Thanh Hồng - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố đề nghị năm 2019, các cấp ủy Đảng cần tăng cường lãnh chỉ đạo công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xây dựng NTM, phường văn minh đô thị, Nghị quyết số 01/NQ-TU về thực hiện Chủ trương "Năm không".                                                                                                                     

Đồng thời, Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố, MTTQ thành phố phối hợp các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, xã, phường triển khai thực hiện tốt phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn. Ban chỉ đạo các xã, phường đăng ký xây dựng, nâng chất xã đạt chuẩn văn hóa NTM, phường VMĐT; tiếp tục phát huy có hiệu quả việc xây dựng ấp, khu phố an toàn an ninh trật tự góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.