Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre tập huấn Xây dựng đời sống hóa và Công tác gia đình huyện Giồng Trôm

Ngày đăng bài: 04/05/2019 | Tác giả: Hoàng Minh

Tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre vừa tổ chức tập huấn Xây dựng đời sống hóa và Công tác gia đình cho Ban chỉ đạo huyện, xã và Ban vận động ấp, khu phố trên địa bàn huyện.

Quang cảnh lớp tập huấn. (Ảnh: Hoàng Minh)

Tại buổi tập huấn, đại biểu được triền khai các nội dung, hướng dẫn số 450 ngày 21/2/2019 của Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch về thực hiện Nghị định số 122 và tổ chức hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng cấp xã, Nhà văn hóa - Khu thể thao ấp và sử dụng nguồn kinh phí được cấp.  Xây dựng hương ước, quy ước theo Quyết định số 22 của Thủ Tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước và các văn bản quản lý Nhà nước về Công tác gia đình năm 2019.

Lớp tập huấn nhằm nâng cao lý luận, chuyên môn cho đội ngũ làm công tác Văn hóa cơ sở;  tổ chức thực hiện đạt hiệu quả các Chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị về xây dựng văn hóa, con người, gia đình và khả năng tổ chức thực hiện nhiêm vụ phát triển hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao tại các thiết chế văn hóa ở cơ sở; đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần và rèn luyện thể chất cho người dân.