Châu Thành tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13

Ngày đăng bài: 20/05/2019 | Tác giả: Trúc Lan

Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành vừa tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Thời gian qua, huyện Châu Thành luôn thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đối với kinh tế tập thể để các tổ hợp tác, hợp tác xã được tiếp cận các chính sách hỗ trợ phát triển.

Nhiều tập thể, cá nhân được UBND huyện Châu Thành khen với thành tích thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. (Ảnh: Trúc Lan)

Đến nay, trên địa bàn huyện có 01 HTX được tiếp cận chính sách ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất. Ngoài ra, huyện đã rà soát và đăng ký cho hợp tác xã vay vốn hỗ trợ lãi suất với số tiền 4,7 tỷ đồng. Bên cạnh đó, huyện Châu Thành đã hoàn tất hồ sơ cho 01 hợp tác xã được hưởng chính sách mua trang thiết bị làm việc. Hàng năm, huyện còn chỉ đạo các ngành chuyên môn tổ chức tập huấn, sinh hoạt câu lạc bộ chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người dân từ nguồn vốn Khuyến nông tỉnh, huyện, nguồn kinh phí hỗ trợ của dự án AMD.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Châu Thành có 9 Hợp tác xã hoạt động theo luật HTX 2012; 81 tổ hợp tác hoạt động theo Nghị định 151 của Chính phủ, trong đó 66 tổ hợp tác trồng trọt, 14 THT chăn nuôi và 01 THT sản xuất nem chay. Thu nhập bình quân của lao động làm việc thường xuyên trong tổ hợp tác là 2,5 -3,5 triệu đồng/tháng.

Trong thời gian tới, huyện Châu Thành phấn đấu đến năm 2025, sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phát triển khoảng 20 tổ hợp tác; 06 hợp tác xã; trong đó, có khoảng 04 hợp tác xã nông nghiệp, 02 hợp tác xã thương mại. Đến năm 2030, tuyên truyền vận động, hỗ trợ phát triển khoảng 20 tổ hợp tác; 04 hợp tác xã; trong đó, có khoảng 02 hợp tác xã nông nghiệp, 02 hợp tác xã thương mại.

Dịp này, huyện Châu Thành đã khen thưởng 5 tập thể, 9 cá nhân đã có thành tích thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 13 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.